Alūksnes novada pašvaldība gatava sākt jauno mācību gadu

Lai gan Alūksnes novada pašvaldībā nav pabalsta mācību līdzekļu iegādei, tā atbalsta skološanos, piešķirot izglītības iestādēm finansējumu ēdināšanai, braukšanas izdevumiem, mācību līdzekļu iegādei, kā arī mācību ekskursijām, informē aģentūra LETA. 

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka stāsta, ka papildus līdzekļiem, kas saistīti ar izglītības iestāžu uzturēšanu, pašvaldības budžetā tiek paredzēts finansējums ēdināšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs - pirmsskolas obligātās izglītības un vispārizglītojošo izglītības iestāžu 3.-12.klašu skolēniem.

"Alūksnes pašvaldība sedz arī braukšanas izdevumus - no budžeta katrai teritorijai (pagastiem un pilsētai) pēc faktiskajiem datiem tiek apmaksāti novadā deklarēto skolēnu braukšanas izdevumi saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Izglītības iestādēm no pašvaldības budžeta šā gada budžetos ir atvēlēta arī summa mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei - 20 eiro katram skolēnam. Tāpat ir atvēlēti līdzekļi izglītības iestādēm mācību ekskursijām - seši eiro vienam skolēnam," norāda sabiedrisko attiecību speciāliste.

Vietējās ziņas