Alūksnes pedagogus un skolu vadītājus aicina piedalīties aptaujā par krīzes radītajām iespējām izglītībā

Attālinātajās mācībās aizvadīts pietiekams laika posms, lai objektīvi izvērtētu gan priekšrocības, gan trūkumus, gan arī analizētu, kādu pieredzi ņemsim līdzi nākotnē. Daudzās pasaules valstīs šobrīd notiek gatavošanās otrajam pandēmijas vilnim, kas nestu izmaiņas mācību formātā arī rudens/ziemas periodā, tāpēc šobrīd ir piemērotākais laiks izvērtēt padarīto un saprast, ko nepieciešams mainīt, lai nākotnē attālināta vai daļēji attālināta mācīšanās būtu daudz produktīvāka un sekmīgāka. Lai apkopotu ieteikumus, Neatkarīgā izglītības biedrība aicina Alūksnes pilsētas un novada pedagogus un skolu vadības pārstāvjus piedalīties aptaujā.


Aptaujas ietvaros plānots noskaidrot, kādus ieguvumus ārkārtas situācija un attālinātās mācības sniegušas pedagogiem, skolēniem un skolu vadībai, tāpat plānots apkopot lielākos izaicinājumus un trūkumus, kas radušies, izmantojot dažādus attālināto mācību instrumentus. 


“Viens no aptaujas mērķiem ir noskaidrot, kas pedagogiem un skolu vadītājiem būtu nepieciešams, lai attālinātās mācības būtu iespējams īstenot sekmīgāk, ja arī nākamajā mācību gadā rastos šāda situācija. Sazinoties ar kolēģiem Somijā un citās valstīs, esam secinājuši, ka daudzviet notiek aktīva metodisko materiālu un digitālo rīku pielāgošana, jo pastāv bažas, ka rudenī vai ziemā ārkārtas situācija varētu atkārtoties. Ar aptaujas palīdzību vēlamies raudzīties uz tālāku nākotni – gan filozofiski, gan stratēģiski, jo ir sācies jauns nākotnes plānošanas periods - īstā Skola2030,” norāda Neatkarīgā izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Ozola. 


Ar aptaujas palīdzību plānots apkopot pedagogu un skolu vadītāju ieteikumus par to, kādas izmaiņas nepieciešams veikt valsts politikas, skolas vadības un katras klases līmenī, lai nākotnē izglītības sistēma būtu gatava šādām situācijām.


Pedagogi un skolu vadītāji aicināti aizpildīt aptauju līdz 20. maijam. Aptauja pieejama Neatkarīgās izglītības mājaslapā www.izglitibasbiedriba.lv, kā arī Facebook lapā.

Vietējās ziņas