Alūksnes un Apes novada fonds viesojas Valmieras novada fonda rīkotā pasākumā

Viesu namā “Brūtes”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā 2020. gada 28. februārī Valmieras novada fonda (VNF) ilggadējais vadītājs Ansis Bērziņš savā dzimšanas dienā aicināja Kopienu fondu kustības kolēģus uz pateicības pasākumu par VNF aizvadītajiem 15 gadiem. Tas bija arī atvadu pasākums, jo VNF pienākumi un valdes priekšsēdētāja amats nu nodots Patricijai Siliņai.

Par paveikto
Pasākumā A.Bērziņš atskatījās uz VNF dibināšanu, paveikto un piedzīvoto, pateicās līdzgājējiem un iepazīstināja ar jauno fonda vadītāju. Anša paveikto 15 gadu garumā novērtēja arī Valmieras pilsētas pašvaldība, kas par ilggadēju un nesavtīgu darbu Valmieras pilsētas labā pasniedza atzinības rakstu un Valmieras izaugsmes medaļu.

Pārstāvji no Alūksnes un Apes
Arī Alūksnes un Apes novada fondam (AANF) ar VNF vienmēr bijusi veiksmīga sadarbība, tāpēc pasākumā piedalījās arī AANF valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece, valdes locekle Indra Levane un uzraudzības padomes locekles: Astrīda Harju, Ilze Zvejniece un Ilva Sāre.

Dāvanu un ziedu vietā A.Bērziņš aicināja ziedot VNF Bērnu un jauniešu izcilību programmai - bērnu un jauniešu talantu pierādīšanai un prasmju pilnveidošanai, piedaloties sacensībās, konkursos, olimpiādēs un citos pasākumos. Pasākuma laikā šim mērķim saziedoti 1270 eiro. "Alūksniešiem.lv" informē AAN Fpārstāve Lāsma Kaupuža.

Vietējās ziņas