Alūksni pārstāv starptautiskā sieviešu konferencē Lietuvā

Alūksnes novada sieviešu apvienības “Katrīna” vadītāja Daiga Sliņķe atgriezusies no gadskārtējās Baltijas valstu lauku sieviešu konferences Lietuvā. Šoreiz konferences tēma  - “Sieviete – lauku kopienas dvēsele”.

Konference pulcēja apmēram 100 lauku sieviešu organizāciju dalībnieces. Latviju tajā pārstāvēja Latvijas Lauku sieviešu apvienības delegācija. D.Sliņķei piedāvāta iespēja prezentēt Latvijas sieviešu kustību kopā ar apvienības vadītāju Rasmu Freimani, ieskicējot galvenos darbības virzienus un problēmas, ar kurām nākas saskarties.

Meklē risinājumus sociālām problēmām
“Tas man bija liels gods,” atzīst alūksniete. Savā prezentācijā latvietes vērsa uzmanību uz sievietes īpašo misiju – būt mātei, audzinot bērnus par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem un harmoniskām personībām. Igaunietes iepazīstināja ar saviem darbības virzieniem, izkopjot tikai sievietēm raksturīgas nodarbes un vaļaspriekus.

Savukārt lietuvietes atklāja, ka viņu uzmanības lokā nonākušas sociālās problēmas. “Lietuvietes runāja visasāk. Viņas stāstīja par nelabvēlīgās ģimenēs augošiem bērniem, vecāku bezatbildību un zagšanu. Šīs problēmas Lietuvas laukos ir ļoti aktuālas, tāpēc sieviešu organizācijas nolēmušas  tās risināt,” stāsta D.Sliņķe.

Atšķirībā no latvietēm un igaunietēm, kas rīko regulāras tikšanās, lietuvietes kopā sanāk vien vasaras plenēros. Šī ir vienīgā reize gadā, kad viņas atļaujas savas tikšanās reizes veltīt radošām nodarbēm. Pārējā laikā viņu darbības lauks saistīts ar praktiskām lietām, cīnoties ar sociālajām problēmām un meklējot tām risinājumus.

Sadarbojoties gūst lielāku efektu
Daiga iepazinusies ar pilsētu Birži, kurā notika konference. Interesantākie iespaidi viņai bija alus darītavā, kuras saimniece ir sieviete. Ekskursijas sākumā viesi iepazīstināti ar leģendu par recepti, pēc kuras tiek ražots alus un kas glabāta paaudžu paaudzēs kopš 18.gadsimta. Konferences dalībnieces varēja gūt praktisku priekšstatu par alus ražošanas procesu, bet pēc tam – vairākus gadus senās ēkas pagrabā nodegustēt to. Šo degustāciju papildināja aitas gaļas desa un aitas piena siers, kas nācis no alus darītavas kaimiņu saimnieces. Viss kopā radījis sajūsmu par redzēto, raisot vēlmi iegādāties gan abu saimnieču piedāvātos produktus, gan atgriezties te vēl kādu reizi. “Abu saimnieču prasme sadarboties un pārdot savu produktu mani ļoti uzrunāja. Šajā ziņā no lietuvietēm varam tikai mācīties,” secina Daiga.

Iespaidos dalīsies tuvākajā tikšanās reizē

Tiesa, šie nav vienīgie iespaidi, kas gūti Lietuvā. Vairāk par tiem plānots dalīties tuvākajā Alūksnes novada sieviešu sanākšanas reizē, kas notiks ceturtdien, 28.oktobrī, pulksten 15.00 Brūža ielas 8. ēkas 2.stāvā. Konferences laikā nodibināti sakari gan ar lietuvietēm, gan satiktajām igaunietēm un latvietēm. Šos sakarus plānots izmantot, veidojot alūksnietēm saistošu lekciju un nodarbību piedāvājumu, kā arī dodoties pieredzes apmaiņas braucienos.

Vietējās ziņas