Apē ņems aizņēmumu

Lai īstenotu projektu “Sociālās dzīvojamās mājas “Jaunroze” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, Apes novada dome plāno ņemt 144 364,80 latu lielu aizņēmumu.

Šāds lēmums pieņemts pēdējā novada domes sēdē. Tajā deputāti vienojušies aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu un atmaksāt to 15 gadu laikā, sākot ar nākamā gada 1.janvāri. Aizņēmumu paredzēts izmantot būvniecības izmaksu segšanai. 146 920,30 lati nepieciešami būvdarbu līdzfinansējumam, 796,5 lati – būvuzraudzībai, bet 648 lati – autoruzraudzībai. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta mērķis ir veikt sociālās dzīvojamās mājas “Jaunroze” rekonstrukcijas darbus, paaugstinot mājas energoefektivitāti un nodrošinot sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ar atbilstošu mājokli.

Vietējās ziņas