Ape: skolēni un pedagogi saņem naudas balvas (labots) 4

Mācību gada noslēgumā Apes novada dome, atbilstoši jaunajam nolikumam par skolēnu un skolotāju morālo un materiālo stimulēšanu pašvaldības izglītības iestādēs, ar naudas balvām sumināja skolēnus un pedagogus par atzīstamiem sasniegumiem mācību darbā.

Maija domes sēdē deputāti apstiprināja jauno naudas balvu nolikumu, apbalvojumu vērtību latos pārvēršot eiro, līdz ar to nedaudz noapaļojot to vērtību uz augšu. Pašvaldība skolēnus ar naudas balvām sumina trīs kategorijās. Par mācību sasniegumiem skolā, ņemot vērā vidējo vērtējumu mācību priekšmetos, naudas balva ir diferencēta no 14 līdz 36 eiro (ja vidējā atzīme ir vismaz 7,5 balles, naudas balva ir 14 eiro, ja 9,5 un augstāk – 36 eiro). Sumina par sasniegumiem mācību olimpiādēs, kur naudas balvas ir robežās no 7 līdz 36 eiro, kā arī par piedalīšanos konkursos, projektos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, kur arī naudas balvu apjoms ir no 7 līdz 36 eiro. Tiek novērtēti sasniegumi arī interešu izglītībā, ārpusstundu darbā, sportā. Starp skolotājiem sumina tos, kuri sagatavojuši skolēnus – valsts mācību olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus – ar naudas balvu 15 līdz 70 eiro.

Apes novada domes izglītības darba speciāliste Gunta Ļuļe norāda – šoreiz apbalvoti 37 skolēni un divi skolotāji, kopā izmaksājot 2015 eiro no pašvaldības budžeta.


“Lielāko naudas balvu kopumā ir ļoti grūti nosaukt, jo mums ir brīnišķīgi jaunieši, kuri fantastiski mācās, piedalās olimpiādēs un citur. Ir viens izglītojamais, kurš naudas balvā saņēma pat 86 eiro, jo viņam ir ļoti augsta vidējā atzīme un daudz citu sasniegumu,” gandarījumu pauž G.Ļuļe.


No Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas tika sumināti 12 skolēni, no Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas – 14, tostarp Jānis Stūrītis sumināts par godalgotām vietām un atzinībām piecās dažādās Alūksnes un Apes novadu mācību priekšmetu olimpiādēs un par iegūto 2.vietu valsts olimpiādē ģeogrāfijā. No Gaujienas internātpamatskolas apbalvoja sešus skolēnus, no kuriem trīs skolnieces guvušas godalgotas vietas Vidzemes novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs. Trapenes pamatskolā sumināja trīs, bet Sikšņu pamatskolā – divus audzēkņus. Naudas balvas saņēma arī Sikšņu pamatskolas skolotāja Ruta Graudiņa par izglītojamo sagatavošanu Baltijas Speciālās Olimpiādes sacensībām slēpošanā un Eiropas 7-A Side futbola turnīram un Gaujienas vidusskolas skolotāja Janīna Višķere par panākumiem skolēnu sagatavošanā valsts olimpiādei.

Komentāri 4

Elisa

Būtu bijis interesanti izlasīt, kuri bija tie čaklie skolēni, tagad tas kā miglā tīts.

pirms 6 gadiem, 2014.06.14 18:36

:)

http://www.apesnovads.lv/wp-content/uploads/apes-novada-zinas.pdf
8.lpp

pirms 6 gadiem, 2014.06.14 18:56

Māriņa

ja 9,5 un augstāk – 36 balles) - kā tas jāsaprot?

pirms 6 gadiem, 2014.06.16 22:07

te

laikam tie 36 ir eiro,
būs rakstītāja vnk kļūdījusies.

pirms 6 gadiem, 2014.06.21 12:48

Vietējās ziņas