Apes novadā apstiprina kārtību rīcībai izglītojamo neattaisnotu kavējumu gadījumā

Apes novada domes deputāti apstiprināja kārtību rīcībai izglītojamo neattaisnotu kavējumu gadījumā Apes novada vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Apes novada domes izglītības darba speciāliste Gunta Ļuļe skaidro – Ministru kabineta noteikumi paredz, ka pašvaldības iesaista problēmas risināšanā, ja skolā skolēnam neattaisnoto kavējumu skaits pārsniedz 20 stundas vai 3 dienas piecgadīgo un sešgadīgo obligātās apmācības pirmsskolas grupās. “Līdz šim šāda kārtība bija apstiprināta katrā izglītības iestādē, bet tagad būs vienota kārtība visā novadā. Pēdējo divu gadu laikā Apes novadā bijis tikai viens izglītojamais, par kura kavējumiem informēja pašvaldību, jo izglītības iestādes dara visu iespējamo, lai novērstu neattaisnotus kavējumus,” saka G.Ļuļe.

Vietējās ziņas