Apes novada dome nolemj piedalīties “Leader” projektu aktivitātēs

Novada dome nolēmusi piedalīties “Leader” projektu pieņemšanas VI kārtā aktivitātē „Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”, iesniedzot projekta pieteikumu „Virešu pagasta novadpētniecības istabas aprīkojuma iegāde”. Projekta izmaksas ir 2388 eiro, atbalsta gadījumā pašvaldības līdzfinansējums būs 10 procenti - 197,35 eiro, kā arī 414,45 eiro PVN maksājumiem.

Savukārt ar projektu "Inventāra un aprīkojuma iegāde Gaujienas tautas namam" piedalīsies “Leader” projektu pieņemšanas VI kārtā aktivitātē „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”. Izmaksas ir 3630 eiro, atbalsta gadījumā pašvaldība līdzfinansēs 300 eiro, kā arī 630 eiro PVN maksājumiem.

Vietējās ziņas