Apes novada dome noslēdz līgumu ar lauku pašvaldību Krievijā

Apes novada dome maijā noslēgusi sadarbības līgumu ar Ļeņingradas apgabala Putilovskoje lauku pašvaldību (Krievija), lai radītu labvēlīgus apstākļus tirgus paplašināšanai, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, atbalstot labdarības un brīvprātīgo darbu līgumslēdzēju pušu teritorijās. Plānota arī pieredzes apmaiņa par vietējo pārvaldi, iedzīvotāju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā; organizēs mākslas un pašdarbības kolektīvu apmaiņu, rīkos izstādes un pašdarbības kolektīvu uzstāšanos; sadarbība jauniešu intelektuālā potenciāla, mākslinieciskās jaunrades un brīvprātīgo kustības attīstīšanā; veicināt darījumu tūrismu un partnerattiecības starp pašvaldībām, kā arī rīkot kopīgus pasākumus.

Vietējās ziņas