Apes novada pašvaldības darbinieki gūst pieredzi Norvēģijā 1

Iepazinusi Norvēģijas pašvaldību bagāto pieredzi, ar vērtīgām atziņām atgriezusies Apes novada domes astoņu darbinieku delegācija. Pieredzes brauciens notika Latvijas un Ziemeļvalstu projektā, kam pašvaldība saņēma finansiālu atbalstu.

“Pirmo reizi no pašvaldības administrācijas dažādām nodaļām varējām kopā doties šādā braucienā. Ikdienā bieži negadās būt kopā, tāpēc varējām pārrunāt visu, ko redzējām, dzirdējām un uzzinājām, kā arī salīdzinājām ar Latviju un Apes novadu, spriežot, ko varētu pārņemt un uzlabot. Guvām plašu ieskatu demokrātijā, kāda ir šajā bagātajā valstī ar 200 gadu senu Konstitūciju,” vērtē Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju.


Norvēģijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijā apenieši tikās ar asociācijas Starptautisko projektu nodaļas vadītāju Elitu Cakuli. Viņa iepazīstināja ar funkciju sadali starp valsti, reģioniem un pašvaldībām, informēja par reformu procesiem pašvaldību sistēmā. Paredzēts, ka līdz 2017.gadam tiks apvienotas pašvaldības, pirms tam rīkojot iedzīvotāju referendumu par brīvprātīgu apvienošanos.


“Uzzinot, kā Norvēģijā strādā ar sabiedrību, secinājām, ka mums ir, kur tiekties un pilnveidoties. Taču vienlaikus nākas atzīt, ka mūsu valsts pēc neatkarības atjaunošanas ir tikai nedaudz vairāk kā 20 gadus veca. Protams, var salīdzināt – cik Norvēģijā ir labi. Taču tur demokrātija ir attīstījusies desmitreiz ilgākā laika periodā,” salīdzina domes priekšsēdētāja.


Viesojoties aģentūrā “Inovāciju Norvēģija”, apenieši varēja gūt ieskatu, kā valsts aģentūra piedāvā finansējumu un pakalpojumus ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību, stiprinot reģionālo attīstību, popularizējot rūpniecību un Norvēģiju kā tūrisma galamērķi. Aģentūra palīdz klientu idejas pārvērst biznesa veiksmes stāstos, darbojoties 6 prioritāros virzienos. Aģentūrai ir pārstāvniecība vairāk nekā 30 valstīs, arī Igaunijā.


“Fredrikstadē tāpat kā Apē jaunu uzņēmēju piesaistei tiek veidots industriālais parks. Protams, tur ir vairākas priekšrocības – lielākā upe valstī, kas šķērso pilsētu, un vecpilsēta otrpus upei, kas ir saglabāta tāda, kāda tā bijusi 17.gadsimtā - tātad unikāls tūrisma objekts. Bet industriālais parks tiek veidots ostas teritorijā uz pašvaldības zemes. Mums ir citi apstākļi un citas iespējas, taču acīmredzot izvēlētais ceļš ir pareizs, tāpēc tas ir jāturpina,” atzīst A.Harju. Fredrikstades pašvaldība apzinās, ka ir tūristu iecienīta, taču pilsētas izaugsmei ir jānodrošina darbavietas. Tāpēc prioritārie mērķi ir: gudra veselība, gudrs transports, gudra enerģija, gudra ceļošana un gudra pašvaldība.


Fredrikstades pašvaldībā Apes delegācija tika iepazīstināta ar demokrātijas veicināšanas paņēmieniem, starp tiem spilgtākās ir tikšanās ar iedzīvotājiem gan klātienē, gan sociālajos tīklos. “Viens no šīs pašvaldības veiksmes stāstiem ir sabiedrības līdzdalība budžeta veidošanas procesā. Viņi tiekas un spriež, kā izlietot naudu, lai nākamajā gadā visi dzīvotu labāk,” norāda A.Harju.


Norvēģijas pašvaldība jautāja jauniešiem, kur viņi vēlētos ieguldīt 200 000 norvēģu kronas. Vairums jauniešu balsoja par spēļu tīklu. Kopš 2010.gada notiek ikgadējs pasākums, ko organizē jaunieši, lai tiktos un spēlētu dažādas datorspēles. “Protams, nevaram lemt par tādiem līdzekļiem, kādi ir norvēģu pašvaldībā. Ja mēs varētu kaut vai 1000 eiro izdalīt mērķim, ko ierosina iedzīvotāji! Ir svarīgi iedzīvināt šo principu kaut ar mazumiņu, jo tas vieno un saliedē,” uzsver Apes pašvaldības vadītāja.


Fredrikstades pašvaldībā ir izveidota komunikācijas nodaļa (5 cilvēki), kas strādā ar iedzīvotājiem. Tas apeniešiem lika aizdomāties.


“Mums ir jāmēģina un jādara. Mēs taču arī to varam! Norvēģu pieredze mudināja to pārņemt,” uzsver A.Harju. Kāds norvēģu pašvaldības darbinieks atklāja savas ģimenes budžetu. Šis stāsts lika secināt, ka prāvie ieņēmumi pret izdevumiem, kas arī ir lieli, ļauj izdzīvot, bet ne iedzīvoties bagātībā.


“Nākas atzīt, ka mums Latvijā nav nemaz tik slikti, kā uzskatām. Valsts attīstās pareizajā virzienā, tikai ne katrreiz lēmumus pieņem cilvēki, kas prot pareizi salikt prioritātes, nosaka stratēģiju un sadala finansējumu,” norāda Apes domes priekšsēdētāja.


Komentāri 1

ANONIMS

UZ FOTO REDZU GALVENUS APES NOVADA KORUPCIONARUS

pirms 5 gadiem, 2016.02.06 23:24

Vietējās ziņas