Apes novadā vasarā izveidos darba vietas skolēniem.

Piedaloties Nodarbinātības valsts aģentūras Alūksnes filiāles nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā skolēniem, Apes novada pašvaldība vasarā izveidos 24 darba vietas skolēniem. No domes budžeta rezerves fonda šim mērķim atvēlēti līdz 5832 eiro darba devēja ikmēneša finansējumam darba algai un nodokļu nomaksai. Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane uzsver – jūnijā jau nodarbina 6 skolēnus: Gaujienas infocentrā strādā viens tūrisma darba organizators un viens gids, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā – palīgstrādnieks, Vidagas bibliotēkā – bibliotekārs, Sikšņu pamatskolā – palīgstrādnieks un Apes tūrisma informācijas punktā – tūrisma darba organizatora palīgs. Pārējos 18 skolēnus pašvaldības iestādēs nodarbinās jūlijā un augustā. 

Vietējās ziņas