Apes novadam top savs simbols

Ar pozitīvām atsauksmēm par padarīto beigusies Apes novada simbola publiskā apspriešana. Tās laikā iedzīvotāji tika aicināti paust savu viedokli par mākslinieka Aināra Gaida izstrādāto simbolu kā novada vienojošo elementu un sniegt savus priekšlikumus tā pilnveidošanā.

Apes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane informē, ka apspriešanā iesaistījušies 222 novada iedzīvotāji. Visaktīvākie no viņiem bijuši gaujienieši un apenieši, no kuriem apspriešanā piedalījušies attiecīgi 109 un 72 cilvēki. Kaut gan iedzīvotāju izrādītā interese vien nedaudz pārsniegusi piecu procentu robežu no novadā dzīvojošajiem, kas nepieciešams, lai apspriešanu varētu uzskatīt par notikušu, vairums no viņiem pauduši savu patiku un sajūsmu par piedāvāto variantu.

Unikāls daudzpusības dēļ

Simbola autors Ainārs Gaidis atklāj, ka tam par pamatu ņemta latviešu etnogrāfijā esošā saules zīme. Tās četri stūri simbolizē Apes novada četrus pagastus – Api, Gaujienu, Trapeni un Virešus. Katram no šiem pagastiem piešķirta sava krāsa, kas paplašina simbola izmantošanas iespējas. Apes novada simbolā katrs stūris ir savā krāsā, tādējādi akcentējot tā četrus pagastus, taču vienlaikus to iespējams pārvērst par viena konkrēta pagasta simbolu. Tādā gadījumā simbols ir pagastam piešķirtajā krāsā, katram stūrim iegūstot dažādas intensitātes nokrāsu. A.Gaidis uzskata, ka tieši simbola daudzpusība padara to unikālu uz citu fona.

“Ar simboliem ir tā, ka, jo tas ir vienkāršāks, jo lielāka iespējamība saskatīt tajā līdzību ar kādu citu. Apes novadam izstrādātā simbola gadījumā tiek pieļautas dažādas tā izmantošanas versijas, kad, spēlējoties ar krāsām, tas no novada simbola var pārvērsties par katra pagasta simbolu. Par šādu traktējumu vēl nekur neesmu dzirdējis, tāpēc šajā ziņā simbols ir unikāls,” viņš saka. Līdzīgā veidā simbols pielāgojams arī konkrētu pasākumu vajadzībām. Pirmo reizi tas izmēģināts “Upju festivālā” maija sākumā, taču pēc šī pasākuma sekojuši daudzi, kuru vajadzībām simbols pielāgots.

Izsaka savus priekšlikumus
Tā piedāvātas iespējas novērtējuši arī novada iedzīvotāji. “Ļoti gaumīgs, etnogrāfiski pamatots, arī laikmetīgs, krāšņi un dažādās kombinācijās praktiski pielietojams simbols,” teikts kādā aptaujas anketā. “Simbols izstrādāts atbilstoši tautas folkloras simboliem, ievērojot Apes novada īpatnējās tradīcijas. Izvēlētās krāsas atspoguļo dabas bagātības. Paldies par darbu!” rakstīts kādā citā.
Tiesa, šīs nav vienīgās pozitīvās atsauksmes, kas saņemtas publiskās apspriešanas laikā. Līdztekus tām ir arī priekšlikumi katru pagastu raksturojošo krāsu izvēlei, kā arī zem simbola paredzēto saukļu varianti, ko, tāpat kā krāsas, iespējams pielāgot atbilstoši pagastam vai notikumam.

I.Ērmane atklāj, ka publiskās apspriešanas rezultāti nodoti māksliniekam, lai tas, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, izveidotu simbola gala variantu. Viņa norāda, ka to paredzēts izdarīt līdz nākamajai Apes novada domes sēdei, kad plānots lemt par simbola apstiprināšanu.

Vietējās ziņas