Apgūst Eiropas fonda naudu 2

Apes novada Gaujienas pagasta pārvalde līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanu parakstīja pagājušā gada novembrī. Projekts jāīsteno pusotra gada laikā, tātad līdz nākamā gada maijam.

“Projekta mērķis ir samazināt dzeramā ūdens zudumus, palielināt ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu pārklājumu, kā arī uzlabot notekūdeņu attīrīšanu, lai samazinātu piesārņojuma risku augsnē, gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu ciemam piegulošo “Natura 2000” teritoriju aizsardzību un izpildītu likumdošanā noteiktās prasības par notekūdeņu kvalitāti,” stāsta Gaujienas pagasta pārvaldes projektu vadītāja Inese Muceniece.

Ciema ūdens sistēma bija būvēta pagājušā gadsimta sešdesmito gadu sākumā, un  tā ir savu laiku nokalpojusi. Sava vecuma dēļ ūdensvada caurules samazināja dzeramā ūdens kvalitāti, kā arī bieži plīsa, radot  lielus ūdens resursu zudumus un arī materiālos zaudējumus. Savukārt kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas bija izbūvētas apmēram pirms 27 gadiem, bija pilnīgi nolietojušās. 

Paredzēts izbūvēt jaunas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un rekonstruēt, paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus, kā arī rekonstruēt un uzstādīt ūdens attīrīšanas iekārtas „Stūrīšu” akā. Šobrīd  SIA “WATER SER” strādnieki rekonstruē ūdenssaimniecības sistēmu - artēzisko aku un ūdensapgādes tīklus. Tos arī paplašina, uzstāda ūdens sagatavošanas iekārtas, kā arī paplašina kanalizācijas tīklu sistēmu. Gaujienas internātpamatskolas un Līvānu māju apbūve “Priedaine” tiek pieslēgta rekonstruētajai ūdens apgādes sistēmai. Internātpamatskola tiks pieslēgta arī jaunajai, projektā izbūvētajai kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtai. “Jaunā notekūdeņu sistēma būs jaudīgāka un videi nekaitīgāka, turklāt tā aptvers visu Gaujienas ciemu,” norāda I.Muceniece.


Kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība ir pabeigta. Tā izmaksāja 114 702,42 latus bez PVN, bet projekta kopējās izmaksas ir 351 402 latu bez PVN. 85 procentus sedz Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums, 10 procenti ir valsts budžeta līdzfinansējums un 5 procenti – pašvaldības līdzfinansējums. Pašvaldības aizņēmums no Vides investīciju fonda ir 100 000 lati, ko izmanto priekšapmaksas daļas segšanai.

Pēc visu būvdarbu pabeigšanas un rēķinu pilnīgas apmaksas pašvaldība saņems atlikušo ERAF un valsts daļas līdzfinansējuma maksājumu, ar ko varēs atmaksāt paņemto kredītu Vides investīciju fondam.

„Šobrīd visi Gaujienas ciema ceļi ir izrakņāti, un iedzīvotājiem tas sagādā neērtības. Taču nākamajā pavasarī maz kur būs manāmas rakumu pēdas. Toties ūdens kvalitāte būs uzlabojusies jūtami,” uzsver I.Muceniece. Turklāt tiks  uzstādīti hidranti, kas nodrošinās ūdens ņemšanu ugunsgrēka gadījumā.

Komentāri 2

grieta

Tāpēc, ka - kamēr neatmodās, ka paliek lielas summas Eiropas naudas neapgūtas, kuras būs jāizķinķelē kur pagadās, visur ''taupīja'' un spaidījās, cik spēja. Nu tagad varēsim rādīt darba varonību pa puteņiem un sniegiem. Kvalitāte, protams, būs atbilstoša. Un atkal būs ko vaimanāt. Mūsu gudrajiem galvas strādā tikai tad, kad jāapgūst pašinterešu līdzekļi.

pirms 10 gadiem, 2010.09.29 14:19

ansis

Neesmu jau gan liels speciālists, bet kāpēc tā rakšana jātaisa , kad jau rudens un ziema nāk...

pirms 10 gadiem, 2010.09.29 12:46

Vietējās ziņas