Apgūst publicēšanu internetā

Šonedēļ beidzies trīs dienu mācību kurss Alūksnes un Apes novadu bibliotekāriem. Tā laikā mācību dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas bibliotēku portālu “www.biblioteka.lv”, kā arī iespējām publicēt tajā materiālus par katras bibliotēkas aktualitātēm.

Mācību kurss “Latvijas bibliotēku portāls un vietējā satura publicēšanas iespējas” ir daļa no publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls”, ko īsteno valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”.

Mācības Alūksnē vadīja Baltijas Datoru akadēmijas pasniedzējs Guntis Laicāns. Viņa vadībā bibliotekāri tika iepazīstināti ar Latvijas bibliotēku portāla struktūru. Praktiskās nodarbībās bibliotekāri apguva dažādu materiālu ievietošanu nacionālajā portālā, sākot no video līdz pat fotogrāfijām un pašu veidotiem rakstiem.

G.Laicāns atklāj, ka līdzīgas mācības notikušas jau gandrīz visu bijušo rajonu teritorijās. “Portāls ir iecerēts kā vieta, kur iespējams uzzināt par aktualitātēm jebkurā Latvijas bibliotēkā,” viņš skaidro. Paredzēts, ka ar laiku portālā varētu tikt apkopota informācija par bibliotēku aktualitātēm, tajās rīkotajiem pasākumiem, novadpētniecības materiāliem un katras vietas tradīcijām.

Mācību vadītājs uzsver, ka nu portālā pieejamo materiālu daudzpusība un bagātīgums atkarīgs tikai no pašu bibliotekāru ieinteresētības. Tam piekrīt arī Daiga Babule no Mālupes pagasta bibliotēkas un  Mudīte Rusakova no Jaunalūksnes pagasta Bejas bibliotēkas, kas veiksmīgi apguvušas mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas.

Ja līdz šim par bibliotēkā notiekošo lasītāji informēti mutiskā veidā, ar afišu starpniecību vai ievietojot materiālus vietējos laikrakstos, tad nu to varēs izdarīt valsts līmenī. Tiesa, D.Babule norāda, ka viens ir mācēt ievietot materiālus internetā, bet pavisam kas cits, cik laika un darba vajadzīgs, lai tos savāktu. Tomēr abas iespēju robežās apņēmušās darboties savu bibliotēku popularizēšanā, jo, kā atzīst – šo pagastu bibliotēkām ir ko parādīt citiem.

Vietējās ziņas