Apkaros latvāņus par Eiropas naudu

Lai cīnītos pret invazīvo svešzemju augu Sosnovska latvāni, būs iespēja piesaistīt apjomīgu Eiropas fondu finansējumu “Life” projektā. Līdzekļus varēs izlietot, lai iznīcinātu latvāņus gan pašvaldību, gan privātpersonu un juridisko personu zemju īpašumos. Alūksnes novada dome būs viena no Latvijas pašvaldībām, kas iesaistīsies projektā.

Alsviķu, Zeltiņu un Ilzenes pagastu pārvalžu vadītāja Ingrīda Sniedze un Alsviķu pagasta komunālās daļas vadītājs Aivars Logins pagājušajā nedēļā Zemkopības ministrijā līdz ar citu Latvijas pašvaldību pārstāvjiem piedalījās seminārā. Tajā diskutēja par pašreizējo situāciju valstī un iespējām piesaistīt Eiropas fondu finansējumu, lai apkarotu latvāņus.


Iznīcināšanai – septiņi gadi


Augu aizsardzības dienests būs Vislatvijas projekta koordinators un rakstītājs, projekta atbalsta gadījumā pēc tam pārdalīs finansējumu pašvaldībām, kas projektu īstenos. Paredzēts, ka 60 procenti finansējuma būs no “Life” projekta, bet 40 procenti – Latvijas valsts, līdz ar to pašvaldībām savs finansējums nebūs jāiegulda. Ņemot vērā latvāņu izplatību, pašvaldības sadalītas četrās grupās. Alūksnes novads ir otrajā grupā un starp tām 29 Latvijas pašvaldībām, kurās invadētās platības ir lielākas par 100 hektāriem. Šobrīd vēl notiek diskusijas, pēc kādiem principiem pašvaldībām dalīs projekta finansējumu.


“Ir pierādīts – lai latvāni iznīcinātu, nepieciešami vismaz septiņi gadi, tādēļ arī šis projekts ilgs septiņus gadus. Šobrīd Rietumeiropā latvānis nav sastopams, Austrumeiropā ir, tādēļ tas ir Eiropas mēroga projekts un vērsts uz to, lai pasargātu Rietumeiropu un samazinātu izplatību Austrumeiropā. Arī Latvijai ir saistoša jaunā Eiropas Padomes regula par invazīvo svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību, uz kā pamata arī īstenos minēto projektu. Pozitīvi, ka projekta finansējumu varēs izmantot Alūksnes novada administratīvajā teritorijā visās platībās, kur latvānis sastopams, neizdalot, kas ir teritorijas īpašnieks. Tas ļaus pret latvāņiem cīnīties kompleksi, jo šobrīd ir zemju īpašnieki, kas iznīcina latvāņus, bet daudzi to nemaz necenšas darīt. Pašvaldība būs kā koordinators un runās arī ar privāto zemju īpašniekiem, lai apkarotu latvāņus,” stāsta I.Sniedze.


Apsekos invadētās teritorijas


Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis norāda, ka latvāņu izplatība noteikta, par pamatu ņemot Augu aizsardzības dienesta apsekojuma datus. Tomēr ir ļoti daudz vēl tādu teritoriju, kas nav fiksētas, tādēļ pašvaldībām līdz 3.oktobrim jāziņo dienestam, kuras teritorijas vēl ir invadētas. Tad Augu aizsardzības dienests tās apsekos un arī iekļaus. Pēc pašreizējiem datiem, šobrīd invadēti 10 640 hektāri no Latvijas teritorijas.


Projektu “Life” aktivitātei iesniegs jau šoruden, lai atbalsta gadījumā sāktu īstenot 2015.gadā un turpinātu līdz 2022.gadam. Līdz 2017.gadam katra pašvaldība sadarbībā ar Augu aizsardzības dienestu izstrādās latvāņu ierobežošanas plānus un sāks ierobežošanas darbus. No 2018. līdz 2022.gadam veiks latvāņu iznīcināšanas un samazināšanas darbus. Šobrīd kā projekta sadarbības partneri minēti Augu aizsardzības dienests, Latvijas Valsts meži, Dabas aizsardzības pārvalde un pašvaldības. I.Sniedze norāda, ka partneru loku paplašinās, jo latvāņu izplatība ir ļoti daudzos privātīpašumos, „Latvijas valsts ceļu” apsaimniekoto autoceļu malās, elektrotīklu līniju zonās.


„Izstrādās plānu, ar kādām metodēm cīnīties pret latvāņiem – mehānisko, ķīmisko, kombinēto. Paredzēs arī līdzekļus, lai invadētās teritorijas attīrītu no krūmiem , lai pēc tam varētu veikt latvāņu izpļaušanu, jo šobrīd ir daudz teritoriju, kur latvāņiem nevar piekļūt, jo tie aug krūmājos vai mitrās vietās. Projektā paredzēts arī finansējums viena darbinieka algai, kurš koordinēs projekta īstenošanu – pēc pašreizējiem aprēķiniem, Alūksnes novadam tās varētu būt 0,3 darba slodzes,” saka I.Sniedze.


Vietējās ziņas