Apkopo tūrisma konferences rezultātus

Apkopoti Alūksnes un Apes novada tūrisma konferences darba grupu rezultāti, kurās pausts pasākuma dalībnieku redzējums par tūrisma jomas problēmām un to risinājumiem abu novadu teritorijās.

Jāatgādina, ka sniegt savu vērtējumu konferences viesi tika aicināti saistībā ar Vidzemes augstskolas 4.kursa studentes Ilzes Verneras topošo bakalaura darbu. Studējot Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātē, viņa to nolēmusi veidot par tūrisma attīstību bijušā Alūksnes rajona teritorijā. Tā kā šajā darbā apkopotos datus plānots izmantot arī Alūksnes novada attīstības programmā, I.Vernera kopā ar savu pasniedzēju Ivetu Druvu – Druvaskalni klātesošos lūdza dalīties savos novērojumos, tādējādi gūstot plašāku skatījumu par tūrisma jomas attīstības šķēršļiem.

Trūkst nakšņošanas iespēju


Domājot par sava novada attīstību, Apes novada darba grupa minējusi nepietiekamās nakšņošanas iespējas, kā arī nepieciešamību pēc lielākas dažādības tūrisma maršrutos un aktīvās atpūtas piedāvājumā. Kā problēma minēta pasīvās mārketinga aktivitātes, reklamējot savu piedāvājumu, un informācijas stendu trūkumu. Attīstību neveicina arī tūrisma jomas speciālistu trūkums, it sevišķi svešvalodas zinošu.

Lai gan cerības tiek liktas uz šobrīd tapšanas stadijā esošā amatnieku maršruta izveidi, ir vēlme pēc lielākas sadarbības starp dažādu jomu pārstāvjiem, kā arī iedzīvotāju ieinteresētības tūrisma attīstības veicināšanā. Par vienu no lielākajiem plusiem apenieši uzskata pašvaldības atbalstu, cilvēku patriotismu un pašaizliedzību. Par būtisku vērtību tiek uzskatīta arī tīrā un sakoptā vide.

Izjūt nepieciešamību pēc apmācībām


Pie līdzīgiem secinājumiem nonākusi arī Alūksnes novada darba grupa. Lai gan pilsētā trūkst vienas lielas viesnīcas, kas varētu uzņemt daudz tūristu, kā risinājums tiek uzskatīts vietējo viesnīcu un viesu māju partnerība. Savu ietekmi atstājusi pašreizējā ekonomiskā situācija, kas radījusi problēmas ar cilvēku nodarbināšanas iespējām un pasliktinājusi demogrāfisko situāciju. Vēl darba grupa pārstāvji izteikuši nepieciešamību pēc tūrisma jomas speciālistiem domātām apmācībām, kas pagaidu variantā atrisinātu problēmas ar profesionāļu trūkumu un jauniešu aizplūšanu.

Vietējās ziņas