Applūst pagrabi un ceļi

Lai gan Alūksnes un Apes novadā plūdi nedraud, līdz ar sniega kušanu palu ūdeņi veido milzu peļķes, applūdina māju pagrabus un rada citas problēmas. Turklāt tās varētu būt nopietnākas nekā iepriekšējos pavasaros.

“Mūsu novados situācija ir labāka, salīdzinot ar vairākiem citiem, kas atrodas plūdu apdraudētās teritorijās. Tomēr kopā ar pašvaldībām esam apzinājuši situāciju un  iespējamos apdraudējumus plūdu gadījumā. Apkopotā informācija liecina, ka nav paredzami draudi ne cilvēku, ne mājlopu drošībai. Protams, ir nepatīkami, ja pagalms ir ūdenī un jābrien ar gumijas zābakiem. Taču tas nav nekas ārkārtējs, kāpēc vajadzētu steigties palīgā,” atzīst Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Alūksnes daļas vadītājs Igors Dovgans.

Pagastos plūdus negaida

Siltās dienas šās nedēļas nogalē, iespējams, atklās zemākās vietas, kur varētu applūst ceļu posmi, tilti vai teritorijas. Katrā pagastā situācija tiek uzmanīta un kontrolēta. “Ja būs vajadzīga evakuācija, tad ne vairāk kā četriem cilvēkiem. Turklāt ir cerība, ka kušana noritēs pakāpeniski, tāpēc nevajadzēs rīkoties saskaņā ar sliktāko scenāriju,” pieļauj I Dovgans. Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāja Anita Gasperte informē, ka ledus pie Melnupes tilta ir izzāģēts jau pirms kāda laika. Tāpēc ir pamats cerēt, ka straujas kušanas rezultātā neradīsies ledus sastrēgums pie dambja slūžām, kas varētu apdraudēt tiltu. “Ceru, ka tiksim galā saviem spēkiem un nevajadzēs saukt palīgā glābējus. Šķiet, ka ekstrēmas situācijas nav gaidāmas,” uzskata A.Gasperte. Virešu pagasta pārvaldes speciālists Gundars Pihlis spriež, ka Gaujas krasts ir augsts, tāpēc plūdu draudi varētu būt tikai divās saimniecībās - “Zvejniekos” un “Rāmniekos”. Taču arī tādā gadījumā palu ūdeņi neapdraudēs ēkas, cilvēkus vai mājlopus, applūst varētu tikai daļa teritorijas.

Novērš “plūdus” pilsētā

Tagad katru dienu SIA “Alūksnes nami” un SIA “Rūpe” strādnieki dodas atsūknēt ūdeni kādas mājas applūdušā pagrabā vai likvidēt lielākās peļķes uz ielām. “Pirmdien ūdeni sūknēja no pagraba Torņa ielā 11. Kamēr sniegs nenokusīs, tāda situācija būs arī citu māju pagrabos. Tas tā notiek tāpēc, ka pilsētā ir augsts gruntsūdens līmenis. Zeme vēl nav atsalusi, tāpēc ūdens plūst pa virspusi un neiesūcas tajā,” stāsta SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Mihails Kosinovs. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, var prognozēt, ka pludos pagrabi Ganību ielā 1 un Pils ielā 34.  Uz Pils ielas pie kādreizējā veikala “Elvi” ir zema vieta, tāpēc ūdenim nav, kur palikt. SIA “Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks atzīst, ka tā ir katru pavasari. “Notekūdeņu sistēma nespēj uztvert kūstošā sniega daudzumu, turklāt dažas mājas ir uzceltas, neievērojot būvniecības noteikumus – tām nav ierīkota lietus ūdens drenāža. Ar to acīmredzot problēmas ir arī veikala “Elvi” ēkai, tāpēc cenšamies palīdzēt novērst radušās problēmas,” skaidro V.Vilks. Uzņēmuma strādnieki centās uzlabot situāciju arī pie veikala “Supernetto” Helēnas ielā.

Vietējās ziņas