Aprēķinot pabalstus, ņems vērā vidējo algu pēdējā gada laikā

No šā gada jebkura sociālās apdrošināšanas pabalsta apmērs tiks aprēķināts, ņemot vērā personas vidējo algu nevis sešu, bet divpadsmit mēnešu periodā.

To paredz grozījumi noteikumos par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību, uzsver Labklājības ministrija. Minēto periodu paredzēts beigt divus mēnešus pirms iestājies apdrošināšanas gadījums. Piemēram, ja personai tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu - maternitātes, paternitātes, slimības vai vecāku pabalstu - rodas, sākot no 2010.gada 1.janvāra, tad vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas periods valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta apmēra noteikšanai būs no 2008.gada novembra līdz 2009.gada oktobrim, neņemot vērā pēdējos divus mēnešus, tas ir, 2009.gada novembri un decembri.

Tāpat grozījumi paredz, ka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija elektroniski iesniegs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai informāciju par to, vai bezdarbniekiem ir noteikta invaliditāte vai ne.

Vietējās ziņas