Apstiprina Alūksnes novada budžetu 3

Alūksnes novada domes februāra sēdē pagājušajā nedēļā deputāti vienbalsīgi apstiprināja novada pašvaldības 2010.gada budžetu.

Novada budžets ieņēmumos un izdevumos plānots 9 788 407 latu apmērā. Nodokļu ieņēmumi plānoti 3 763 168 latu apmērā, no kā ienākumi no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa paredzēti  3 479 352 lati, nenodokļu ieņēmumi – 58 204 lati. Budžeta iestāžu ieņēmumi plānoti 579 077 latu apmērā, valsts budžeta transferti (valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas) – 4 188 088 lati.
Daudz tērēs atalgojumamAtbilstoši valdības funkcijām izdevumos vislielāko līdzekļu daļu tērēs izglītībai – 4 303 827 latus, vispārējiem vadības dienestiem – 1 494 038 latus, atpūtai, kultūrai un reliģijai – 1 045 111 lats, bet vismazāk – vides aizsardzībai ( 21 575 lati) un veselībai (32 927 lati). Atlīdzībai jeb darba algām paredzēti 7 192 527 lati, ietverot gan domes administrācijas, pedagogu un citu darbinieku atalgojumu, precēm un pakalpojumiem – 2 227 525 lati, kas ietver dažādu pakalpojumu izdevumus, inventāra iegādi, budžeta iestāžu nodokļu maksājumus, komandējumu apmaksu un citus izdevumus. Sociālajiem pabalstiem novada budžetā atvēlēti 665 409 lati.  Speciālais budžets kārtējā gada ieņēmumos plānots 266 544 latu, izdevumos – 466 499 lati, bet uz 2010.gada sākumu bijis līdzekļu atlikums 200 955 latu apmērā, ko arī novirzīs izdevumu segšanai. 
Saņems pēc faktiskāDeputāti arī apstiprināja novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības 2010.gadā – aizņēmumu pamatsummu un procentu atmaksai 565 323 latus, galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai – 98 734 latus.Noteikts, ka pagastu pārvaldēm ikmēneša finansēšana no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas tiks veikta pēc faktiski saņemtā līdzekļu daudzuma no valsts. “Pašlaik ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neizpilde un mēs nevaram garantēt visu, kas ir budžetā,” saka  Alūksnes novada pašvaldības ekonomiste Evita Ņedaivodina. 
Darbu pie budžeta turpināsDeputāts Ainars Melders norāda, ka ne visas pagastu pārvaldes ir iesniegušas budžetus ar atšifrētām tāmēm, lai gan prasība bija iesniegt ar atšifrējumu. “Veidojot šo budžetu, novada iekšienē veidojām savu finanšu izlīdzināšanas modeli. Par to bija daudz diskusiju, bet visu smagumu finansiāli iznesīs Alūksnes pilsēta ar savu budžetu un daži pagasti, kam naudas ir nedaudz vairāk. Viennozīmīgi – budžets būs jāpārskata un jāsakārto. Pašvaldībām savus budžetus šogad ir jāapstiprina līdz 21.februārim, bet Alūksnes novadā šis jautājums ir novilkts līdz pēdējam brīdim. Man nav arī skaidrs, kur paliek tā nauda un kad tā atgriezīsies, ko pagājušā gada beigās Alūksnes pilsēta aizdeva pagastiem parādu segšanai,” saka A.Melders. Viņš aicināja deputātus tomēr apstiprināt novada budžetu, kas ir kā liels kompromiss un piekāpšanās. Savukārt domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers rosināja izveidot darba grupu, kas turpinātu darbu pie budžeta un izvērtētu to, īpaši pagastu pārvalžu budžetus.

Komentāri 3

dd

kas tur ko pagasta budžetā ko vētīt, viss nogriezts līdz minimumam. lai paraugās uz pilsētas budžetu un to izvērtē!

pirms 10 gadiem, 2010.02.23 13:33

Vietējās ziņas