Apstiprina izmaksas audzēkņiem

Alūksnes novada domes oktobra sēdē deputāti apstiprināja viena skolēna izmaksas pašvaldības pamata un vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldību savstarpējos norēķinos.

Viena skolēna izmaksas mēnesī Alūksnes sākumskolā ar septembri noteiktas 15,73 Ls, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā – 32,67 Ls, Alūksnes vidusskolā – 33,52 Ls, Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā – 14,22 Ls, Liepnas vidusskolā – 46,79 Ls. Izmaksas noteiktas arī pamatskolām: Strautiņos – 32,77 Ls, Ilzenē – 19,46 Ls, Bejā – 34,20 Ls, Jaunannā – 24,55 Ls, Jaunlaicenē – 33,92 Ls, Malienā – 32,67 Ls, Mālupē – 48,25 Ls, Mārkalnē – 43,70 Ls, Pededzē – 43,07 Ls, Ziemerī – 42,29 Ls. Izmaksas apstiprinātas arī par audzēkņiem pirmsskolas izglītības iestādēs. Alūksnes “Sprīdītī” tie ir 99,77 Ls mēnesī, Alūksnes “Pienenītē” - 73,91 Ls, Alsviķu “Saulītē” - 94,01 Ls, Jaunalūksnes “Pūcītē” - 104,50 Ls, Strautiņu “Zemenītē” - 90,05 Ls.

Vietējās ziņas