Apstiprina Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas direktori

Alūksnes novada domes deputāti nolēma par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas direktori apstiprināt Janīnu Pužuli. Jau līdz šim, kopš 2012.gada jūlija, kad apvienoja Jaunannas skolas, J.Pužule veica direktores pienākumus. Kultūras, izglītības un sporta komitejas jūnija sēdē Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča J.Pužules līdzšinējo darbu vērtēja ļoti atzinīgi, tādēļ rosināja deputātus apstiprināt viņu amatā, jo līdz šim viņa ir tikai direktora pienākumu izpildītāja. Arī Jaunannas skolotāji, bērnu vecāki, pagasta pārvalde to atzinīgi novērtē un ir izteikuši cerību, ka J.Pužule turpinās iesākto darbu. Komitejas vadītājs Aivars Fomins atzina, ka J.Pužule divu gadu laikā sevi ir pierādījusi – tagad jānokārto formalitāte.

Vietējās ziņas