Aptauja: Latvijā 19% uzņēmēju uzskata, ka pašvaldības traucē uzņēmējdarbībai

Latvijā 19% aptaujāto uzņēmēju uzskata, ka pašvaldību darbība traucē uzņēmējdarbības attīstībai, liecina biznesa augstskolas "Turība" biznesa indeksa pētījums.

Vienlaikus aptaujā 54,7% respondentu norādījuši, ka pašvaldība nedz traucē, nedz veicina uzņēmējdarbību, bet 20,8% minējuši, ka pašvaldību darbība veicina uzņēmējdarbības attīstību.

Līdzīgā pētījumā gadu iepriekš 17,2% uzņēmēju atzīmēja, ka pašvaldību darbība kavē uzņēmējdarbības attīstību, bet 2018.gadā šādu viedokli pauda 19,4% uzņēmēju. 

Pētījuma dati liecina, ka vispozitīvāk pašvaldību darbību vērtē tie uzņēmumi, kuros nodarbināti 250 un vairāk darbinieku. Starp šādiem uzņēmumiem 42% aptaujāto uzņēmēju atzinuši, ka pašvaldība veicina vai drīzāk veicina uzņēmējdarbības attīstību konkrētajā reģionā, 9% pauduši, ka pašvaldība traucē uzņēmējdarbībai, savukārt 49% norādījuši, ka attīstība netiek nedz veicināta, nedz traucēta.

Negatīvāki vērtējumā bijuši mazie uzņēmumi, kuros nodarbināti mazāk nekā deviņi darbinieki. Pētījuma dati liecina, ka no tiem 20% minējuši, ka pašvaldību darbība veicina uzņēmējdarbības attīstību. Starp tiem uzņēmumiem, kuros ir no 10 līdz 49 darbiniekiem, 28% norādījuši, ka pašvaldību darbība veicina to attīstību, savukārt uzņēmumos, kuros darbinieku skaits ir no 50 līdz 250, pašvaldību darbību kā veicinošu vērtējuši 35%.

Pēc aptaujas datiem, no Vidzemes reģiona uzņēmējiem 43% norādījuši, ka pašvaldības veicina uzņēmējdarbības attīstību, bet 9% minējuši, ka pašvaldību darbību vērtē kā traucējošu. Kurzemē pašvaldību darbu kā veicinošu faktoru norādījuši 39% reģiona uzņēmēju, Zemgalē - 28%, Pierīgā - 28%, Latgalē - 21%, savukārt Rīgas reģionā 12% respondentu minējuši, ka pašvaldība veicina uzņēmumu attīstību, bet 26% norādījuši, ka tā drīzāk traucē uzņēmējdarbībai.

Vērtējot uzņēmēju viedokli dažādu nozaru dalījumā, secināts, ka ražošanas un pakalpojumu nozares uzņēmēji pašvaldību darbību vairāk vērtē kā traucējošu - attiecīgi 24% un 21%, kamēr būvniecības nozarē šāds viedoklis ir 13% uzņēmēju, bet tirdzniecībā - 14%.

Starp uzņēmumiem, kas atrodas pilsētās, 30% pašvaldības atbalstu vērtē kā veicinošu, bet starp uzņēmumiem, kas atrodas ārpus pilsētas, pašvaldības atbalstu kā veicinošu faktoru minējuši 37% uzņēmēju.

"Lielo uzņēmumu pozitīvā attieksme saistīta ar pašvaldību atbalstu to attīstībai, tādējādi veicinot viņu pārliecību par uzņēmējdarbības ilgtspēju. Savukārt mazie uzņēmumi ar šādu atbalstu nerēķinās un cīnās paši saviem spēkiem. Vērtējot situāciju reģionos, dati lieliski parāda korelāciju starp reģionu attīstību, bet Rīgā esošo uzņēmumu skaitliski lielā koncentrācija, iespējams, ir iemesls tam, ka pašvaldība nespēj nodrošināt atbalstu uzņēmējiem vēlamā apmērā," pauda augstskolas Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, asociētā profesore Zane Driņķe.

"Turības" biznesa indekss ir tapis sadarbībā ar sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS. Pētījumā, kas notika no 2019.gada nogales līdz šā gada sākumam, piedalījās 750 uzņēmēju un uzņēmumu vadītāji. 

Vietējās ziņas