Apvienošanu vērtē pretrunīgi

Alūksnes un Apes novadu pašvaldību vadītājiem ir pamatotas bažas, ka līdz ar reģionālās attīstības, pašvaldību un vides jautājumu apvienošanu vienā ministrijā pašvaldību intereses būs mazāk pārstāvētas.

Var mazināties atbalsts pašvaldībām
“Uzskatu, ka ministriju apvienošana apgrūtinās pašvaldību darbu. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija bija vidutāja starp nozaru ministrijām, kas palīdzēja saskatīt pašvaldību vietu un nozīmi. Turklāt tiek likvidētas plānošanas reģionu padomes, kuras vērtēja prioritātes. Investīciju un Eiropas fondu nauda pašvaldībām būtu jāadministrē vienai ministrijai, nevis pa nozarēm, kas šo procesu padarīs haotisku,” atzīst Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju.

Viņa norāda, ka pagaidām nav zināms, kas un kādā veidā turpinās reģionālās attīstības plānošanu un projektu virzību. Droši vien tas tiks darīts, taču nav viegli pārņemt ilgtermiņa saistības reģionālās politikas veidošanā. “Ministrija bija pašvaldībām pirmais un tuvākais instruments visu jautājumu risināšanai, bet tagad nav skaidrs, vai apvienotā ministrija turpinās šīs funkcijas,” saka A.Harju.
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis izteicies, ka reģionālās attīstības un vides jautājumu apvienošana vienā ministrijā ir kļūda. Viņš uzskata, ka Reģionālās attīstības ministriju varēja apvienot ar Ekonomikas vai Zemkopības ministriju, nevis Vides ministriju.

Pagastu pārvalžu vadītāji nogaida
Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītājs Juris Griščenko atzīst, ka viņam nav viedokļa par ministriju apvienošanas lietderību. “Neesmu iedziļinājies, kas varētu mainīties, apvienojot reģionālās attīstības un vides jautājumus, kā tas varētu ietekmēt pašvaldību darbu. Līdz šim man nav bijusi vajadzība kontaktēties ar kādu ministriju, tāpēc ir grūti spriest,” saka J.Griščenko. Arī Pededzes un Mārkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Inta Ņikitina nav domājusi, kā ministru apvienošana varētu ietekmēt pašvaldību darbu.

Savukārt aptaujātie iedzīvotāji uzskata, ka ir svarīgi likvidēt kādu ministriju vai arī tās apvienot, lai valsts pārvaldes aparāts būtu mazāks un tam nevajadzētu tik lielu finansējumu. Viņi secina, ka daudz par to ir runāts, bet maz darīts.

Vietējās ziņas