Arī gaujienieši bija čakli talkotāji

Apes novada Gaujienas pagastā Lielā talkas diena aizvadīta raženi. Sakoptas 11 vietas un savākti ap 180 maisiem ar atkritumiem.

Talkas koordinators un Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs Dandens informē, ka Gaujienas puses talkošanas vietās strādāja 281 talcinieks. Sakopta tika Gaujienas muižas teritorija, dabas taka, Baznīckalns, Zaļā grava un brīvdabas estrādes teritorija, muzeja “Anniņas” teritorija, vieta pie Gaujas tilta, Gaujienas kapsētas teritorija, Vārpu artēziskā aka, Zvārtava, Internātpamatskolas teritorija, Gaujienas ceļa malas, kā arī pagrieziens uz Virešiem. Talcinieki ne vien vāca atkritumus, bet arī salaboja sabojātos tiltiņus un stendus, izbūvēja gājēju taciņu un saremontēja kāpnes., atbrīvoja tiltu no kokiem un veica teritorija vispārēju sakopšanu.

Vietējās ziņas