Asfaltē Veclaicenes pagasta centra ceļus

Problēma ir krustojums, kurā savienojas pašvaldības un valsts ceļš

Veclaicenes pagastā sāks asfaltēt ceļa Krustiņi - Palperkalns 1,5 kilometru garu posmu un ceļa Korneti - Slokas 294 metru garu posmu. Lai gan vietējie iedzīvotāji priecājas, ka mazāk paliks putekļainu ceļu, tomēr viņiem liekas nesaprotami, kāpēc nav laikus domāts arī par krustojuma asfaltēšanu.

Risinājums jārod šajā nedēļā
„Pašvaldība ir pasūtījusi šo ceļu posmu rekonstrukciju. Saskaņā ar projektu ir paredzēta grāvju rakšana, caurteku izbūve, smilts drenējošās kārtas un šķembu seguma atjaunošana, kā arī asfaltēšana divās kārtās. Asfaltbetona segu ar AC11 iebūvēs 4 centimetru un ar AC16 arī 4 centimetru biezā kārtā," stāsta a/s „Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajona Alūksnes iecirkņa darbu vadītājs Andris Kļaviņš.


Gandrīz visi darbi jau būs pabeigti. Pagājušās nedēļas beigās strādāja ekskavators, greiders un veltnis, lai veiktu ceļu profilēšanu un varētu klāt asfaltu.

„Ja ceļa klātne būs sagatavota, tad šodien vai rīt tiks klāts asfalts. Pusotra kilometra garajā posma asfalta segas platums būs 6 līdz 7 metri, bet mazajā posmā tā platums būs tikai 4 metri," norāda A.Kļaviņš.

Tā kā krustojumā satiekas pašvaldības ceļš, kura posmu tagad asfaltē, un valsts ceļš, starp tiem paliek apmēram 50 metri, kurus šobrīd asfaltēt nav paredzēts.

„Mēs esam darbu izpildītāji, varam izteikt priekšlikums, bet šī jautājuma izlemšana nav mūsu uzņēmuma kompetencē. Ja tiks pasūtīta krustojuma asfaltēšana, tad to darīsim. Protams, būtu labāk, ja arī šiem 50 metriem asfaltu varētu uzklāt uzreiz, kad tur notiek darbi," skaidro darbu vadītājs.

Asfaltēs arī ceļu gar Līvānu mājam
Veclaicenes pagasta bijušais deputāts Jānis Dambis informē, ka lēmumu par šo ceļu posmu asfaltēšanu pieņēma pagasta padome pirms tā iekļaušanās Alūksnes novadā.

„Tagad tiek īstenots projekts, kuru finansiāli atbalsta Lauku atbalsta dienests. Šajos ceļu posmos ir intensīva satiksme, turklāt tie ir tuvu centra apbūvei, tāpēc tos bija nepieciešams asfaltēt," atzīst J.Dambis. Lai varētu noasfaltēt arī šos 50 metrus, pagasta pārvalde lūgusi a/s „Latvijas valsts ceļi" Alūksnes nodaļai rast šādu iespēju. J.Dambis cer, ka kopīgi izdosies rast risinājumu.

Vairāki veclaicenieši uzskata, ka labāk vajadzēja asfaltēt ceļu gar Līvānu mājām. J.Dambis stāsta, ka ir jau atbalstīts projekts, kas paredz asfaltēt ceļu Līvānu māju apbūves teritorijā. To varēs īstenot nākamgad.

„Nav paredzēts steigties, jo vispirms ir lietderīgi īstenot ūdenssaimniecības projektu. Tad nevajadzēs tikko uzklātu asfalta segumu postīt, lai ieraktu ūdensvada un kanalizācijas caurules," skaidro J.Dambis.

Vietējās ziņas