Atbalsta skolēnu ēdināšanu Apes novada skolās

Arī šogad Apes novada dome sniegs atbalstu bērnu ēdināšanai novada mācību iestādēs, budžetā tam atvēlot 136 283 eiro. Tāpat kā līdz šim 1. līdz 4. klašu bērniem būs brīvpusdienas, bet pārējiem pašvaldība segs daļu no izmaksām.
Iepriekš brīvpusdienas 1. - 4.  klašu skolēniem nodrošināja tikai valsts, taču šogad izmaksas jāsedz arī pašvaldībām, jo valsts finansē vairs tikai daļu. Apes novada skolās par vienu porciju šajā klašu grupā valsts un pašvaldība katrs maksā 0,71 eiro. Vien Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas mācību punktā Vidagā pašvaldības līdzmaksājums ir lielāks – 1,19 eiro. Apes novada dome lēma segt visas ēdināšanas izmaksas 1. - 4. klašu grupā, nenosakot konkrētu summu, lai arī izmaksu palielināšanās gadījumā vecākiem nekas nebūtu jāpiemaksā.


Jāatgādina, ka visās izglītības iestādēs, izņemot O. Vācieša Gaujienas pamatskolu, ēdināšanu organizē un nodrošina Apes novada pašvaldība.

Apes novada domes Finanšu un Tautsaimniecības komitejas sēdē februārī deputāti diskutēja, vai mainīt ierasto kārtību. “Arī iepriekš lēmām līdzīgi, nosakot pašvaldības dotāciju, bet vecākiem jāmaksā līdzīga summa visās skolās. Taču realitātē faktiskā dotācija ir lielāka nekā piešķirtā dotācija. Sanāk, ka gada laikā bez mūsu lēmuma esam dotējuši vēl papildus 2000 eiro. Varbūt jānosaka konkrēta summa, ko mēs dotējam, nevis ko maksā vecāks. Lai būtu tā, ka mēs dotējam tās pusdienas, ko reāli ēd. Tagad mēs dotējam visu, neatkarīgi no tā, cik ir ēdāju. Ja bērns skolu neapmeklē un neēd, pašvaldības dotācija palielinās un sanāk pārmaksāt,” norādīja domes priekšsēdētājs Jānis Liberts.

Deputāte Una Reķe akcentēja, ka dienās, kad ir mazāk pusdienotāju, izdevumi, piemēram, par algām, ir tādi paši, un porcijas cenu tādēļ vien, ka bērnu ir maz, nepalielinās. Domes priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju norādīja, ka pieļaujamā kļūda būs vienmēr un rosināja nemainīt kārtību, kam piekrita arī pārējie deputāti.
Izpilddirektors Viesturs Dandens stāstīja, ka nereti produktus piegādā par pavisam citām cenām, nekā bija iepirkumā. “Pavadzīmju parakstītāji neseko līdzi cenām. Ir atsevišķi piegādāji, kuri  pavadzīmēs liek dārgākas cenas. Līgumi atļauj palielināt cenu, bet par to ir jāinformē. Tā ir vēl viena problēma, kādēļ jādotē vairāk. Preču vienību ir daudz, bet jāskatās līdzi. Ir arī ļoti godprātīgi piegādātāji, kas visa mācību gada laikā ievēro iepirkuma cenu,” norādīja V. Dandens.


Vismaz daļu dotē visiem

■ D. Ozoliņa Apes vidusskolā 5. - 12. klašu grupā viena pusdienu porcija izmaksā 1,39 eiro, pašvaldības dotācija ir 0,93 eiro, bet vecākiem jāmaksā 0,46 eiro.

■ Trapenes sākumskolā 5. - 6. klasei pusdienu porcijas cena ir 1,44 eiro, pašvaldības dotācija 1,02 eiro, vecākiem jāmaksā  0,42 eiro.

■ D. Ozoliņa Apes vidusskolas mācību punktā Vidagā 5. - 6. klasēm pusdienas izmaksā 1,84 eiro, pašvaldība dotē 1,37 eiro, vecāki maksā 0,47 eiro.

■ O. Vācieša Gaujienas pamatskolā 5. - 9. klasēm pusdienu porcijas cena ir 2 eiro, 1,50 sedz pašvaldība, 0,50 - vecāki.


* Visas cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.
** Pašvaldības atbalsts paredzēts arī pirmsskolas bērnu brokastīm, pusdienām un launagam, un launagam skolas vecuma bērniem skolās, kur tas tiek pasniegts.

Vietējās ziņas