Atbalstīts satiksmes drošības uzlabošanas projekts Alūksnē

Eiropas Reģionālās attīstības fondaietvaros apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības projekts „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā”.


Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Alūksnes pilsētā, veidojot bērniem un jauniešiem drošu pārvietošanos trīs galvenajos maršrutos no pilsētas dzīvojamiem rajoniem līdz pilsētas izglītības iestādēm – Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolai, Alūksnes pilsētas sākumskolai, Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai un pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte”. Projekta maršruts dienvidos sākas Merķeļa ielā netālu no šaursliežu dzelzceļa stacijas „Alūksne” un noslēdzas Glika ielā aiz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Projektā paredzēta ietvju izbūve, apgaismojuma pilnveidošana, gājēju pāreju izveidošana, autobusa pieturu izbūve un konfigurācijas uzlabošana, kā arī nepieciešamo ceļa zīmju uzstādīšana Brīvības, Merķeļa, Jāņkalna, Glika un Helēnas ielās.

Plānotais projekta realizācijas laiks ir 21 mēnesis līdz 2012. gada 30. oktobrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 180259,29 latus. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – 151417,80 (84%) lati, valsts budžeta finansējums būs 5407,77 lati (3%), bet pašvaldības finansējums – 23433,72 lati (13%).

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda  Darbības programmas 2007.-2013.gadam Infrastruktūra un pakalpojumi, prioritātes 3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”, pasākuma 3.2.1.3.1. apakšaktivitāte „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas".

Vietējās ziņas