Atbalstu gūst 104 pedagogi

Beidzies ar Eiropas Sociālā fonda finansiālo atbalstu īstenotais projekts “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, kurā iesaistījušies 104 Alūksnes un Apes novadu pedagogi.

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes metodiķe, kā arī projekta koordinatore Alūk­snes un Apes novados Vera Zučika informē, ka projekta laikā iesaistījušies pedagogi no 16 abu novadu izglītības iestādēm.

Vislielākā atsaucība izrādīta Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, no kuras projektā iesaistījušies 40 pedagogi, un Alūksnes vidusskolā, kur par projekta dalībniekiem kļuvuši 17 pedagogi. Vēl projektā iesaistījās pedagogi no Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas, Liepnas vidusskolas, Liepnas internātpamatskolas, Gaujienas speciālās internātpamatskolas, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, Trapenes, Bejas, Malienas, Jaunlaicenes, Strautiņu, Sikšņu, Pededzes un Ziemeru pamatskolas, kā arī Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas.

V.Zučika norāda, ka papildus darbam mērķstipendijas saņēmēji veica dažādus pētnieciskos vai radošā darba uzdevumus izglītības iestādē: metodisko darbu, konsultatīvo darbu, veicināja izpratni par vienādām iespējām izglītībā un karjerā, stereotipu mazināšanā par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē, kā arī vadīja skolēnu pētnieciskos darbus. Doto iespēju iesaistīties šajā atbalsta projektā pedagogi novērtējuši atzinīgi. Kopējais projekta finansējums Alūksnes un Apes novados bijis 108 126 lati, kas izlietots atbilstoši piešķirtajām kvotām. Šis finansējums gūts no Eiropas Sociālā fonda (85 procenti), bet pārējais bijis valsts finansējums

Vietējās ziņas