Atbrīvo no maksājuma

Kopš septembra bērni no piecu gadu vecuma, kuri uzsākuši obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādēs “Pienenīte” un “Sprīdītis”, būs atbrīvoti no ikmēneša obligātā maksājuma – uzturēšanās maksas 5 latu apmērā. Bet pārējo vecāku bērniem 5 latu maksājums paliek spēkā.

Šādu lēmumu Alūksnes novada domes deputāti pieņēma jūlija sēdē, ņemot vērā izglītības iestāžu saimniecisko izdevumu izvērtēšanas darba grupas ziņojumu.

Vietējās ziņas