Atklāj desmito studiju gadu

Ceturtdien Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Alūksnes filiālē tika atzīmēts jaunā mācību gada sākums, kas šogad aizritēs īpašā noskaņā jeb desmit gadu jubilejas zīmē.

Lai gan dokumentu iesniegšana kādā no 15 studiju programmām turpinās vēl šodien, RPIVA Alūksnes filiāles vadītāja Anita Pētersone norāda, ka studentu skaits no iepriekšējiem gadiem īpaši neatšķirsies – tas stabili turas pie aptuveni 300 studentu robežas, no kuriem pirmajā kursā studijas uzsāks gandrīz 80.

Pirmkursnieki – no četriem rajoniem

Tradicionāli starp pirmo kursu studentiem ir ne tikai alūksnieši, bet arī kaimiņrajonu – Balvu, Gulbenes un Valkas – studēt gribētāji, taču starp vecāko kursu studentiem esot par pārstāvji no Rīgas un Madonas. Daži studijas RPIVA Alūksnes filiālē uzsākuši, pārejot no citām augstskolām, tādējādi studijas turpinot jau vecākajos kursos. A.Pētersone klāsta, ka šāds lēmums vairumā gadījumu tiek pieņemts ne tikai dzīvesvietai tuvās mācību norises vietas, bet arī studiju maksas dēļ, kas reģionālajās filiālēs ir zemākas, nekā galvaspilsētā esošajās augstskolās. Tāpat viņa atgādina par filiāles specifisko piedāvājumu – vairums studiju programmu orientētas uz pedagoģiju un komercdarbību., kur studenti var apgūt pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas, bakalaura studiju programmas un profesionālā maģistra studiju programmu sevis izvēlētajā specialitātē.

Priecē lielā atsaucība

Kā īpašs jaunums šogad piedāvāta pirmā līmeņa profesionālā studiju programma „Sabiedriskās attiecības”. Filiāles vadītāja klāsta, ka, pretēji iepriekšējo gadu pieredzei, šī studiju programma guvusi lielu atsaucību. „Pieredze rāda, ka uz jaunajām studiju programmām cilvēki skatās ar zināmu piesardzību, jo tās ir svešas un nav zināms, kas īsti tur būs. Šoreiz mums visiem par lielu prieku sabiedrisko attiecību programmai pieteikušies 15 cilvēki, kas ir vienas grupas nokomplektēšanai nepieciešamais studentu skaits,” viņa saka.

Uz tikpat lielu atsaucību tiek cerēts divās citās studiju programmās, kas ir profesionālā maģistra studiju programma „Pedagoģija” un īsā profesionālā studiju programma „Deju un ritmikas skolotājs”. Tajās uzņemšana sāksies ziemā, kad arī sāksies pašas mācības. Tiesa, atsevišķi jaunumi pārsteigumu veidā studentus sagaidīšot visa mācību gada laikā, atzīst A.Pētersone. Lai gan pagaidām tie tiek turēti noslēpumā, viņa norāda, ka pārsteigumi turpināšoties līdz pat mācību gada beigām, kad jūnijā tiks atzīmēta filiāles pastāvēšanas desmitgade.

Vietējās ziņas