Atklās jubilejas sezonu

Sniegs ieskatu aizvadīto 20 gadu nozīmīgākajos notikumos

Jau vairākus gadus Alūksnes pilsētas tūrisma piedāvājumā lasāms Ernsta Glika Bībeles muzeja nosaukums. Lai gan muzejs nav akreditēts un iekārtots salīdzinoši nelielās telpās, tā lielākā vērtība slēpjas īpašajā aurā.

Šogad Bībeles muzejam aprit 20 gadi. Par godu šim notikumam tiek veidota ekspozīcija “Laiks. Cilvēki. Notikumi”, ko plānots atklāt piektdien pulksten 10.00. Ekspozīcija iepazīstinās ar muzeja darbības laika nozīmīgākajiem notikumiem un cilvēkiem.

Iekārto bijušajā benzīntankā
Ekspozīcijas autore Anita Vēliņa atklāj, ka ideja par muzeja dibināšanu radusies toreizējā luterāņu mācītāja Ilgoņa Alpes dzīvesbiedres brālim Edgaram Godiņam. Sekojis iesniegums Alūksnes rajona padomei par nepieciešamību pēc telpām, un tā muzeja vajadzībām atvēlējusi Alūksnes Evaņģēliski luteriskajai baznīcai līdzās esošo namiņu, kurā pirms tam atradies benzīntanks. “Sākumā telpas visai maz atgādināja muzeju. Te nekā nebija – pat ne grīdu, kas ikvienā ēkā tiek uztveras par pašsaprotamām,” iepazīstina A.Vēliņa. Sadarbībā ar Alūksnes rajona padomi un Alūksnes pilsētas domi draudzei telpas pamazām izdevies iekārtot tādas, kādas tās apmeklētāji var skatīt šobrīd.

Laika gaitā paplašinājies arī muzejā piedāvāto eksponātu klāsts. A.Vēliņa atkāj, ka sākumā apmeklētāji varējuši skatīt vien dažādos laikos izdotu Bībeļu eksemplārus, kas saņemti dāvinājumā. Arī pārējie eksponāti ir cilvēku dāvināti, kur bez Bībelēm minama kristīga satura literatūra, dziesmu, lūgšanu un sprediķu grāmatas. Šajā ziņā lielu darbu ieguldījušas muzeja pirmās darbinieces – vadītāja Elga Koliste un viņas palīdze Baiba Meistare. Veidoti pirmie eksponātu apraksti, uzņemti pirmie tūristi, veidota sadarbība ar laicīgās varas pārstāvjiem un citiem cilvēkiem, kas atbalstījuši muzeja darbību finansiāli.

Uzņem vairākus tūkstošus

Pirms pieciem gadiem muzeja vadību pārņēma toreizējā luterāņu mācītāja Ata Grīnberga kundze Anželika. Pateicoties viņai, aizsākta tradīcija ik sezonu sagatavot kādu ekspozīciju, kas iepazīstina ar luterāņu draudzei nozīmīgiem cilvēkiem. Kopš A.Grīnbergas aiziešanas no Alūksnes muzejam vairs nav savas vadītājas. Šobrīd par muzeja darbību gādā draudzes locekles: A.Vēliņa, Aina Dmitrijeva un Sanita Čibala, kas vienlaikus veic muzeja dežuranta, gida un saimnieka pienākumus. Tieši viņas rūpēsies par viesu uzņemšanu jubilejas sezonas laikā, kas, ņemot vērā iepriekšējo gadu apmeklētību, var sasniegt vairākus tūkstošus.

A.Vēliņa atklāj, ka starp Bībeles muzeja apmeklētājiem ir gan vienkārši tūristi, kas cenšas apskatīt visu iespējamo, ko konkrētā vieta piedāvā, gan tādi, kurus apmeklēt muzeju mudinājusi interese par Ernstu Gliku. Daļai apmeklētāju Bībeles muzejs kļūst par pirmo tiešo saskarsmi ar kristīgām lietām. “Pirmajos gados Elga uz nelielām lapiņām bija izdrukājusi tēvreizi un dāvināja cilvēkiem, kas to vēlējās. Šīm lapiņām izrādījās ļoti liels noiets, jo bija daudzi cilvēki, kuri to nekad nebija dzirdējuši. Tas tikai parāda Bībeles muzeja īpašo lomu, kur nozīme ir ne tikai piedāvātajiem eksponātiem, bet arī vērtībām, par kurām tie stāsta,” saka A.Vēliņa.

Vietējās ziņas