Atkritumus šķiro vairāk

Salīdzinot ar pagājušo gadu, šā gada četros mēnešos Alūksnes novadā par 1 procentu palielinājies šķiroto stikla atkritumu apjoms un par 1 procentu samazinājies savākto nešķiroto atkritumu daudzums.

Pašvaldības SIA „Rūpe" valdes loceklis Valfrīds Vilks uzskata, ka nešķiroto atkritumu apjoma samazināšanās ir labs rādītājs, kas liecina - iedzīvotāji ir sapratuši atkritumu šķirošanas ieguvumus: vides aizsardzība, atkritumu otrreizējā pārstrāde un savu līdzekļu taupīšana. Jau divus gadus šķirotie un nešķirotie atkritumi no Alūksnes novada tiek nogādāti sadzīves atkritumu poligonā Litenē.

V.Vilks atgādina, ka par šķiroto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā.

"Šķirojot izlietoto iepakojumu samazinās kopējais mājsaimniecībā saražoto atkritumu apjoms, un ģimene ietaupa naudu par nešķiroto atkritumu izvešanu. Tādēļ atkritumu šķirošanu vajadzētu uztvert kā iespēju taupīt un mainīt savus patērētāja ieradumus, ne kā apgrūtinājumu, " saka V.Vilks.

Atšķirībā no nešķiroto atkritumu konteineriem, kas katram klientam - individuālajai vai daudzdzīvokļu mājai, juridiskām personām - ir savi, šķirotos atkritumus var nogādāt uz jebkuru tuvāko šķiroto atkritumu vākšanas laukumu. Alūksnē šķiroto atkritumu tvertnes izvietotas 14 vietās, šādas vietas ir arī katrā Alūksnes un Apes novadu pagastā.

Vietējās ziņas