Atlīdzinās papildu veikto darbu

Alūksnes novada domes sēdē, lemjot par pašvaldības Izglītības pārvaldes rezerves fonda pārdalīšanu starp izglītības iestādēm, deputāti nolēma izmaksāt piemaksu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu kolektīvu vadītājiem par papildus veikto darbu, gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atlases skatēm.

To darīs, pamatojoties uz skatēs iegūtajiem rezultātiem. Par iegūto I pakāpes diplomu (no 44 punktiem) tie būs 200 lati, par I pakāpes diplomu (no 40 līdz 44 punktiem) – 130 lati, bet par II pakāpes diplomu – 80 lati kolektīviem, kas ieguvuši tiesības piedalīties svētkos.

Vietējās ziņas