Atliek algas likmes noteikšanu

Alūksnes novads

Pašvaldības ārkārtas sēdes darba kārtībā bija iekļauts lēmuma projekts par pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāju algas likmes noteikšanu.

Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča skaidroja, ka šis jautājums attiecas tikai uz četrām pilsētas skolām, kurām sakarā ar valsts piešķirtās mērķdotācijas palielināšanos paaugstināta pedagogu zemākā mēneša algas likme. Tiesa, ja pedagogu algas apstiprinātā finansējuma ietvaros var paaugstināt izglītības iestāžu vadītāji, tad par izmaiņām viņu darba samaksā jālemj iestāžu dibinātājiem jeb pašvaldībai.

Deputāts Ainars Melders aizrādīja, ka šis jautājums nav skatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. Rezultātā deputāti vienojās virzīt šo jautājumu vispirms uz Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi un tikai pēc tam atgriezties pie tā izskatīšanas domes sēdē.

Vietējās ziņas