Atmaksās akcīzes nodokli dīzeļdegvielai

Tikai jūlijā iegādātajai dīzeļdegvielai atmaksās akcīzes nodokli

Ja jūlijā dīzeļdegviela pirkta ar akcīzes nodokli, lauksaimnieki var pieteikties tā atmaksai līdz 31.augustam. Tādu vienošanos ar valdību panākusi Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome.

Iesniegums jānodod līdz 31.augustam
Lai saņemtu akcīzes nodokļa atmaksu, Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jānodod iesniegums un dokumentu kopijas, kas apliecina dīzeļdegvielas iegādi. Procesu administrēs Lauku atbalsta dienests, bet apmaksu veiks Valsts ieņēmumu dienests. "Jāņem vērā, ka tiek palielināta maksimālā zemes platība, par kuras apstrādāšanu var saņemt atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa. Tā tiek noteikta ar nosacījumu, ka maksimālā zemes platība saimnieciskajā gadā nedrīkst pārsniegt vienotā platību maksājuma saņemšanai deklarēto," norāda Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Solveiga Lazovska.


Šogad notika pāreja uz jaunu sistēmu, lai rastu pēc iespējas izdevīgāku modeli visām iesaistītajām pusēm. Jūlijā lauksaimnieki izteica neapmierinātību par jaunā modeļa nepilnībām, jo netika ņemta vērā dažādu nozaru sezonālā darbības specifika. Tāpēc apstiprināts pārejas periods, lai tie, kuriem jūlijs bijis ļoti aktīvs lopbarības sagatavošanas mēnesis vai arī tikusi uzsākta ražas novākšana un pirkta degviela par pilnu cenu, varētu atgūt akcīzes nodokli, kas lauksaimniekiem veido ievērojamas summas. Diemžēl daļa zemnieku tikai nupat atskārtusi, ka viņi nav saimnieciskās darbības veicēji, tāpēc viņiem degviela bez akcīzes ir liegta.

Degvielas vajag vairāk nekā paredzēts
Katru gadu noteiks nodokļu atbrīvojumam garantēto platību hektāros, rēķinot 100 litru dīzeļdegvielas uz vienu hektāru, kā tas ir paredzēts likumā par akcīzes nodokli. Lauku atbalsta dienesta apkopotā informācija liecina, ka saņemti vairāk nekā 18 000 iesniegumu, piesakot 1,15 miljonu hektāru lielu platību. Tā ir par 400 000 hektāru lielāka, nekā bija paredzēta atbrīvojumam no akcīzes nodokļa.
Ja noteiktie 100 litri uz hektāru tiks samazināti, tad grūtības radīsies piena lopkopības un kartupeļu audzētāju saimniecībām. Tiesa, šogad laika apstākļi nelutina arī graudkopjus, kam pielijušo zemi būs grūtāk apstrādāt un vajadzēs vairāk degvielas. Tiesa, bioloģiskajām zemnieku saimniecībām degvielas norma ir pietiekama un tā pat paliek pāri.

Vietējās ziņas