Atsakās no pirmpirkuma tiesībām

Alūksnes pilsētas domes decembra sēdē deputāti sešos gadījumos atteicās no pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas.

Pašvaldība atteicās no nekustamā īpašuma Torņa ielā, kur atrodas garāžu novietnes; zemes gabala Brīvības ielā un uz tā esošās dzīvojamās mājas un garāžas; zemes gabala Druvu ielā; zemes gabala Merķeļa ielā un uz tā esošās dzīvojamās mājas ar palīgēku; nekustamā īpašuma Dzegužu ielā; nekustamā īpašuma Smilšu ielā.

Vietējās ziņas