Atsāks aktīvu darbošanos

Pēc vairāk kā pusotra gada pārtraukuma savu darbību plāno atsākt Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna”. Tās pirmā tikšanās pēc ilgāka laika paredzēta sestdien, 25.septembrī, pulksten 13.00 Jaunlaicenes muižas muzeja telpās.

Alūksnes novada sieviešu apvienības “Katrīna” vadītāja Daiga Sliņķe atklāj, ka pirmajai tikšanās reizei izvēlēts nosaukums “Gribu satikt tevi”, tādējādi akcentējot vēlmi atjaunot apvienības darbību un iepriekš piekopto tradīciju sanākt visām kopā vismaz reizi trīs mēnešos.

Uz pirmo apvienības tikšanos aicinātas visas bijušā Alūksnes rajona sieviešu klubiņu dalībnieces, kā arī vienkārši aktīvas sievietes, kas pagaidām vēl nav iesaistījušās nevienā organizācijā, bet labprāt sniegtu savu artavu apvienības darbā. Tikšanās laikā plānots iepazīt Jaunlaicenes muižas muzeja piedāvājumu, uzzināt par sieviešu klubiņu paveikto kopš apvienības pēdējās tikšanās reizes, apmainīties ar jaunākajām aktualitātēm, kā arī apspriesties par nākotnes plāniem un idejām.

D.Sliņķe pauž cerību, ka pēc apvienības darbības atsākšanas beidzot varēs īstenot sen loloto sapni par sieviešu klubiņa izveidi Alūksnē. “Visu laiku ir tā, ka pagastos dāmas darbojas ļoti aktīvi un veido savus klubiņus, bet Alūksnē nekā tāda nav. Tagad no sev pazīstamu dāmu puses jūtu, ka par to ir liela interese. Gribētos, lai arī Alūksnē beidzot būtu nevis ideju ģeneratoru grupiņa, bet tāds nopietnāks dāmu klubiņš ar savu darbības loku un tradīcijām,” viņa saka.

Vietējās ziņas