Atsavinās divus pašvaldības dzīvokļus

Alūksnes novada domes jūlija sēdē deputāti lēma par divu īpašumu nodošanu atsavināšanai privātpersonām - dzīvokļus Alūksnē, Skolas ielā 2 - 8 un Merķeļa ielā 17a - 1.

Noteikts, ka atsavināšanas izdevumus, kas saistīti ar dzīvokļu īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, segs dzīvokļa atsavināšanas ierosinātājs. Pēc dzīvokļa atsavināšanas procesa atsavināšanas izdevumi tiks iekļauti dzīvokļa pirkuma līguma noteiktajā cenā.

Sēdē deputāts Ainars Melders norādīja - pašlaik top jauni noteikumi par dzīvokļu piešķiršanas kārtību, līdz ar to Alūksnes novadā vēl aptuveni 50 dzīvokļi tiks nodoti atsavināšanai.

"Lai cilvēki zina, ka viņiem vispirms būs jāsamaksā, jāsakārto dokumentācija un tad varēs iegādāties," sacīja A.Melders.

Vietējās ziņas