Atsavinās pašvaldības zemi

Alūksnes pilsētas domes decembra sēdē deputāti nolēma sagatavot atsavināšanai Alūksnes pilsētas pašvaldības īpašumu – zemes starpgabalu Latgales ielā 3c.

Zemes starpgabala platība ir 1263 kvadrātmetri. Alūksnes pašvaldībā šā gada augustā ir vērsusies būvfirma SIA “Valdis” ar iesniegumu, kurā izteikta vēlme iegādāties šo pašvaldībai piederošo zemes starpgabalu.

Vietējās ziņas