Attīstībai vajag vienotus mērķus

Alūksnes novadā notikuši 16 ideju forumi
Pēdējais ideju forums notika trešdien Alūksnē. Tā organizatoriem un arī dalībniekiem bija iespēja izjust katra pagasta savdabību, ielūkoties nākotnē, salīdzināt vēlmes, vajadzības un iespējas. Iedzīvotāju idejas tiks ietvertas attīstības programmā līdz 2017.gadam.

Starp pašvaldību un iedzīvotājiem ir plaisa
Vērtējot foruma dalībnieku aktivitāti, nākas secināt, ka Alūksnē tā ir mazāka nekā pagastos. Pededzes un Mārkalnes pagastu attīstības speciāliste Daiga Vītola secina, ka domājusi - administratīvās ēkas zāle būs cilvēku pilna. Taču pilsētnieku bija mazāk par desmit. Tiesa, nebija arī pašvaldības iestāžu un deputātu pārstāvju.

"Forums apstiprina, ka starp pašvaldību un iedzīvotājiem ir milzīga plaisa. Un līdz šim nekas nav darīts, lai to mazinātu," secina Plānošana un attīstības nodaļas teritoriālplānotāja Santa Harjo - Ozoliņa.

Nodaļas vadītāja Arita Prižavoite iebilst, ka tagad visi gaida personīgu uzaicinājumu. Pagastos tādi bija, bet Alūksnē acīmredzot to pietrūka.

"Domāju, ka no šī mazā pulciņa idejas ir tikpat vērtīgas kā būtu no lielāka dalībnieku pulka," secina A.Prižavoite.

Kļuvis skaidrs, ka nepieciešams uzlabot informācijas apmaiņu, reizi mēnesī organizējot info dienas, veidojot pārskatāmāku pašvaldības mājas lapu internetā un uzlabot citus informēšanas veidus. Pašvaldības veiksmīgai sadarbībai ar 120 nevalstiskajām organizācijām varētu parakstīt savstarpēju vienošanos, nosakot sadarbības principus un kritērijus. Nevalstiskās organizācijas ir gan uzņēmējiem, gan citām iedzīvotāju grupām.

"Ir svarīgi, lai visā novadā būtu vienots redzējums par attīstības virzieniem. Man šķiet, ka tagad katrs velk uz savu pusi, un tad sadarbība nav iespējama," uzsver D.Vītola.

Nepieciešams atbalsts uzņēmējdarbībai
Lai attīstītu uzņēmējdarbību un radītu jaunas darbavietas, Alūksnē ir nepieciešams biznesa inkubators, kāds jau ir izveidots daudzviet. S.Harjo - Ozoliņa uzskata, ka tam būtu vajadzīgs tīkls pagastos.

"Ja uzņēmējam ir laba biznesa ideja, tad viņam bez maksas vai ar atvieglotiem noteikumiem var piedāvāt telpas tās īstenošanai, dot iespēju izmantot internetu un grāmatvedības pakalpojumus," skaidro A.Prižavoite.

Tāda ir tradicionāla biznesa inkubatora palīdzība, taču varētu arī tā darbību paplašināt ne tikai vietējā, bet arī starpvalstu līmenī. Savukārt iedzīvotāju atbalstam pašvaldībai vajadzētu gādāt par vienas pieturas aģentūru. Tad viņiem nebūs jāskraida no vienas iestādes uz otru, bet visu varēs nokārtot vienā vietā. Ja to var Siguldā un Jelgavā, tad var arī Alūksnē.

Vēlas svētkus un pasākumus novadā
Forumā apspriež daudz ideju, kuru īstenošanai vajadzīga iedzīvotāju sadarbība ar pašvaldību. Tās vēl vajadzēs sistematizēt un apspriest, lai iekļautu rīcības plānā. S.Harjo - Ozoliņa informē, ka attīstības programma tiks apstiprināta domes sēdē, tāpēc tā būs jāievēro un jāpilda visiem deputātiem. Turklāt nevarētu būt, ka viņi nepiekristu iecerei pārveidot administratīvo laukumu. Ziemā tur ir slidotava, bet vasarā varētu būt brīvdabas estrāde koncertiem. Pilsētvides plānotāja Antra Lielmane domā, ka laukumu atdzīvinātu pulkstenis. Tad tas varētu kļūt par tikšanās vietu.

Foruma dalībnieki uzskata, ka Pilsētas svētki varētu kļūt par visa novada svētkiem. Kāpēc tajos nepiedāvāt visu pagastu pašdarbnieku koncertu? Taču iespējams, ka varētu būt atsevišķas Pagastu dienas. To laikā tiktu dota iespēja iepazīt pagastus, lai redzētu visu, ar ko var lepoties novadā. Šie braucieni varētu būt katrai vietai īpašā dienā, piemēram, uz Pededzi doties svinēt Masļeņicu.

Vietējās ziņas