Atver dienas aprūpes centru

Centrā "Saules stars" Alūksnē katru nedēļu gaidīs cilvēkus ar īpašām vajadzībām

Alūksnes novada Sociālā dienesta telpās piektdien atklāja dienas aprūpes centru „Saules stars" personām ar īpašām vajadzībām.

Centrs izveidots pilotprojekta „Empowerment Network" ietvaros, sadarbojoties biedrībai „Alūksnes NVO atbalsta centrs", Alūksnes novada pašvaldībai, partneriem no Beļģijas un Bulgārijas. Centra izveides idejas autors ir biedrība „Saulstariņi", kas apvieno Alūksnes novada bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes. Centrs pagaidām atradīsies Alūksnes novada Sociālajā dienestā - pirmajā stāvā atsevišķi iekārtotā telpā un strādās kā Sociālā dienesta struktūrvienība, bet perspektīvā ir ieceres par dienas centra kā atsevišķas iestādes izveidi Jāņkalna ielā 51, Alūksnē.

Darāmā vēl daudz

Atklāšanā Alūksnes NVO atbalsta centra pārstāve Santa Harjo - Ozoliņa norādīja, ka "Saulstariņu" vadītājai doma par šādu centru bijusi vienmēr, jo viņa ikdienā strādā ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir īpašas vajadzības, izdarot lielu darbu. Arī pilotprojekta menedžere un dienas centra vadītāja Zanda Poruka pauda prieku par dienas centra atvēršanu.

"Šis ir pirmais solis, jo darba vēl ir ļoti daudz. Sociālais darbs ar klientiem ir komplekss darbs - tās nav tikai nodarbības, bet arī darbs ar sponsoriem, finanšu piesaisti, darbs ar projektiem," pauda Z.Poruka.

M.Podkalne atzina, ka "Saulstariņiem" šī ir ļoti priecīga diena, jo turpmāk viņiem būs sava vieta, kur pulcēties.

"Mūsu sapnis ir piepildījies! Labas gribas darbi palīdz padarīt šo pasauli skaistāku un labāku. No sirds pateicos Alūksnes novada pašvaldībai, deputātiem, izpilddirektorei Janīnai Čugunovai, Sociālā dienesta vadītājai Regīnai Kalniņai un darbiniecēm Zandai Porukai, Vijai Vārtukapteinei, pilotprojekta koordinatorei Uvai Grencionei, kā arī centra klientiem un visiem sadarbības partneriem!" atzina M.Podkalne.

(Vairāk lasiet 9.augusta "Alūksnes Ziņās")

 

Vietējās ziņas