Audzēs sliekas un sēnes

Pašmāju zemnieku saimniecība “Griguļi” iecerējusi telpās Ošu ielā 5, kur savulaik atradās pansionāta kūts, audzēt Kalifornijas sliekas un sēnes. Minētās telpas pieder pašvaldībai, kas arī tās atvēlējusi topošajai nomniecei ieceres īstenošanai.


Kūts ēku 388,1 kvadrātmetra platībā pašvaldība alūksnietei iznomās uz pieciem gadiem, gada nomas maksu nosakot vienu latu par kvadrātmetru.

Savulaik šajās pašvaldības nedzīvojamajās telpās atradusies pansionāta kūts. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova norāda, ka pagājušā gada beigās Irēna Ivanova novada pašvaldībā vērsusies ar iesniegumu, kur lūgusi telpas izmantot cūku audzēšanai. Pilsētas teritorijas plānojums tur neparedz lauksaimniecisko ražošanu, tādēļ alūksniete šā gada sākumā vērsusies pašvaldībā ar atkārtotu iesniegumu, norādot, ka vēlas tur audzēt Kalifornijas sliekas un sēnes. Pret šādu ieceri novada domes deputātiem iebildumu nebija. Pašvaldības Tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti uzsvēra, ka līgumā strikti jāatrunā – telpas drīkst izmantot tikai deputātu atbalstītajam mērķim un gadījumā, ja ir iecere mainīt darbības virzienu, tas jāsaskaņo ar novada domi.

Vietējās ziņas