Aukstums skolas un bērnudārzus netukšo

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka šoziem viszemāk Alūksnē gaisa temperatūra ir noslīdējusi 15.decembrī - līdz -20 grādiem un šogad 2.janvārī - līdz -22,5 grādiem. Mūsu pusē ir arī gandrīz pusmetru bieza sniega sega.

“Alūksnē stabila sniega sega šoziem izveidojās 8.decembrī, tas ir tuvu ilggadīgam vidējam termiņam. Janvāra pirmās dekādes vidējais sniega segas biezums - 40 centimetri - jau pārsniedz ilggadīgos vidējos rādītājus - 14 centimetrus. Vakarrīt Alūksni klāja jau 44 centimetri bieza sniega sega,” informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālisti.

Skolas atvērtas arī aukstumā
Alūksnes novada Izglītības pārvaldē „Alūksnes Ziņām” atzīst – ir vecāki, kas aukstā laikā bērnus nesūta uz skolu. Izglītības metodiķe Vera Zučika stāsta, ka to nosaka arī Ministru kabineta noteikumi.

„Uz skolu var neiet bērni vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -20 grādiem. Vecumā no 13 gadiem – ja gaisa temperatūra ir zemāka par -25 grādiem. Par noteikumu ievērošanu ir atbildīgs iestādes vadītājs. Protams, stundas skolā notiek arī tad, ja vecāki tomēr šādā salā bērnu atved uz skolu. Savukārt pērn 24.novembrī pieņemti pārstrādātie Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.
Tie paredz, ka sporta pasākumus un nodarbības jāorganizē tikai tādos laika apstākļos, kas neapdraud skolēnu veselību un drošību. Katrai vietai ir atšķirīgi klimatiskie apstākļi, tādēļ sporta skolotājiem jāizstrādā noteikumi, kad sportot ārā un kad ne,” skaidro V.Zučika.

Aizved no durvīm līdz durvīm
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītāja Ārija Driņina atzīst, ka aukstums būtiski neietekmē bērnudārza apmeklētību. „Vienīgi mazulīšu grupiņu bērnu ir mazāk. Bet objektīvi nevaram pateikt, jo bērnudārzā vēl ir karantīna, kas noteikta saistībā ar vējbakām, tādēļ arī bērnu ir mazāk. Skumstam par to, ka aukstums mums liedz iet ārā pastaigāties. Ja nav vēja un gaisa temperatūra nav zemāka par -10 grādiem, tad vecāko grupu bērni var doties ārā, bet mazulīši līdz trīs gadu vecumam var doties ārā, ja gaisa temperatūra nav zemāka par -5 grādiem,” stāsta Ā.Driņina.

Šī ir pirmā ziema, ko „Pienenītes” bērni, pedagogi un darbinieki pavada renovētā un siltinātā bērnudārzā. Ā.Driņina norāda, ka telpās ir ļoti silti, jauki un omulīgi. „Nekad nav bērnudārzā bijis tik silti, kā tagad,” priecājas Ā.Driņina. Arī pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” vadītāja Ligita Belova atzīst, ka aukstuma dēļ bērnudārza grupiņu rindas nav kļuvušas būtiski retākas. „Ir pāris bērni, kuri aukstuma dēļ nenāk, bet tas ir tādēļ, ka vecāki nestrādā un dzīvo mājās. Lielākā daļa vecāku savus bērnus pie mums atved automašīnās, tādēļ aukstums viņus neietekmē,” saka L.Belova.

Pededzē pat -26 grādi

Arī Alūksnes pilsētas sākumskolā ir ierastais skolēnu skaits. Skolotāja Digna Ķīse norāda, ka vairumu bērnu uz skolu atved vecāki automašīnās. „Ja ir mazāk par -12 grādiem, skolēni sporta stundās dodas arī slēpot,” viņa saka. Pededzes pamatskolas direktore Selga Bībere atzīst, ka vakardienas rītā Pededzē vietām bijis pat -26 grādi. „Ja ir šādi laika apstākļi, bērni drīkst arī uz skolu nenākt, tomēr masveida neierašanās skolā aukstuma dēļ nav vērojama,” viņa saka.

Savukārt SIA „TU Vidlatauto” valdes loceklis Edvīns Strickis tik daudz nesūdzas par aukstumu, kā par slikti caurbraucamiem autoceļiem, pa kuriem kursē sabiedriskais transports. „Ceļi ir šauri un bedraini. Ļoti slikts un bedrains ceļš ir no Alūksnes līdz Strautiņiem, par ko ir visvairāk sūdzību. Aukstums un sniegs ir katru gadu – strādājam un autobusi kursē, kā ierasts,” viņš saka.

Vietējās ziņas