Bānītis – kultūras mantojuma objekts

Tuvojas ikgadējās Eiropas Kultūras mantojuma dienas, kas šogad notiks 11. un 12.septembrī.

Šī pasākuma mērķis ir tuvināt cilvēkus viņu kultūras mantojumam, atverot vēsturisko pieminekļu durvis – it īpaši tās, kas vai nu parasti ir slēgtas, vai arī ir tikai daļēji pieejamas ikdienā. Šogad Eiropas Kultūras mantojuma dienas veltītas tēmai “Kultūras mantojums – mūsdienu izaicinājums”. No Latvijas tajās iekļauti 48 objekti, starp kuriem ir arī Alūksnes – Gulbenes šaursliežu dzelzceļa līnija. Izvēloties šī gada objektus, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija vēlējusies pievērst uzmanību vēsturiskām vietām un ēkām, kuras sakopjot tiek radīta pievienotā vērtība cilvēka dzīves telpai plašākā izpratnē, vēsturiskām vērtībām, kuras izdevies veiksmīgi izcelt ar mūsdienu arhitektūras un dizaina paņēmieniem, jauniem atklājumiem, kā arī vietām, kur cilvēku attieksmes maiņas rezultātā ir izglābtas vērtības nākamajām paaudzēm. Ar visiem Eiropas kulktūras mantojuma dienās iekļautajiem objektiem var iepazīties mājas lapā “www.mantojums.lv”.

Vietējās ziņas