Bērniem bāreņiem būs dzīvokļa pabalsts 4

Likumā par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā ar nākamo gadu ir izmaiņas – turpmāk dzīvokļa pabalstu pašvaldībām būs jāmaksā bērniem – bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.

Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītāja Regīna Kalniņa norāda – šovasar jūnijā Tiesībsargs visām pašvaldībām nosūtīja vēstules, norādot, ka pašvaldībām ir jāpalielina pabalstu bērna uzturam un jāpielāgo faktiskajai bērna izdevumu nepieciešamībai bērniem, kuri ir audžuģimenēs un aizbildņiem. Tādēļ nepieciešami grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”.

“Pēc tam arī tapa grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – tie stāsies spēkā ar 2015.gada 1.janvāri. Grozījumi paredz, ka pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu bērniem – bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu sasniegšanas. Tas nozīmē, ka, nevērtējot ienākumus un to, vai bērnam tādi ir, šim bērnam ir tiesības pieprasīt pašvaldībā dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalstu maksā tā pašvaldība, kur persona dzīvojusi līdz viņa nodošanai ārpusģimenes aprūpē,” skaidro R.Kalniņa.


Saistošajos noteikumos bija paredzētas arī citas izmaiņas – palielināt pabalstu audžuģimenēm un aizbildņiem, ko maksā Alūksnes novada pašvaldība: no 130 uz 180 eiro. Par to starp deputātiem raisījās asas diskusijas, pēc kurām nolēma šobrīd to neapstiprināt, bet izskatīt kontekstā ar 2015.gada budžetu. R.Kalniņa uzsvēra – salīdzinot ar citām Latvijas pašvaldībām, Alūksnes novadā ir vieni no mazākajiem pabalstiem.


“Mēs esam ieinteresēti, lai bērni paliek Alūksnes novadā, lai mūsu iedzīvotāji ņem aizbildnībā bērnus, jo citas pašvaldības šobrīd maksā lielākus pabalstus,” atzina R.Kalniņa.

Komentāri 4

haha

“Mēs esam ieinteresēti, lai bērni paliek Alūksnes novadā, lai mūsu iedzīvotāji ņem aizbildnībā bērnus, jo citas pašvaldības šobrīd maksā lielākus pabalstus,” atzina R.Kalniņa.

Traktorists gan tā nedomā! "Norij visu iedoto naudu tie bērni", tā traktorists sacīja...

pirms 6 gadiem, 2014.12.17 22:40

???

Vai saviem bērniem arī viņš tāpat saka? Nav vienkārši vārdu, lai uz kaut ko tādu atbildētu. NOŽĒLOJAMI!

pirms 6 gadiem, 2014.12.18 11:01

oho

Tas tik ir "īsts" tautas kalps! Vai par tādu vajadzēja balsot! Kur tad viņš plāno tērēt nodokļu naudu?

pirms 6 gadiem, 2014.12.18 20:23

to oho

Pilssalas un tūrisma attīstībai ieplānoti 20 miljoni. Tur arī plāno naudu tērēt.

pirms 6 gadiem, 2014.12.18 21:23

Vietējās ziņas