Brauc pēc pieredzes uz Apes novadu

Apes novadu nesen apmeklēja uzņēmēju delegācija no Krievijas, lai izzinātu, kā strādā uzņēmēji šeit.

"Apes novadā viesi apmeklēja Zigurda Safranoviča senlietu muzeju “Fazāni” Trapenē, ogu pārstrādes uzņēmumu “Very berry” Gaujienā. Vedām aplūkot Gaujienas pagastu un industriālo parku “Druvas”, kas Apes piepilsētā iekārtots kādreizējās arodvidusskolas telpās un kur veiksmīgi strādā vairāki jaunie uzņēmēji. Rādījām, kā gatavo guļbūves, kāds mums ir viesnīcu serviss, jo nav noslēpums, ka dažādu svētku laikā pie mums automašīnu ar Krievijas valsts numuriem ir vairāk nekā latviešu auto,” stāsta Apes novada pašvaldības teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece Liene Ābolkalne.

Viņa atzīst – viesi par redzēto bijuši ļoti patīkami pārsteigti, jo iepriekš domājuši, ka brauc uz nelielu, vienkāršu apdzīvotu vietu, bet iepazinuši attīstītu novadu.

Starp delegācijas pārstāvjiem bija sievietes no organizācijas, kas izkopj krievu tradīciju kultūru, kokapstrādes pārstāvji, kalēji, ar lauksaimniecību saistīti uzņēmēji, kā arī administrācijas darbinieki, jo brauciens notika Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam projektā „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” („Heritage Business”).

Aprīļa beigās sakarā ar šo projektu Apes novada skolēni no mācību firmām brauca uz Igauniju, lai iepazītu uzņēmējdarbības vidi. Šādi braucieni notikuši jau arī iepriekš.

Vietējās ziņas