Budžetam būs 4 “donori” 1

Alūksnes novada 2010.gada budžetā būs pašvaldības - “donori”, uz kā rēķina pārējiem  pagastiem tiks vairāk naudas. No 15 pagastiem un vienas pilsētas “donori” būs tikai 4 – Alūksnes pilsēta, Alsviķu, Jaunalūksnes un Liepnas pagasts, kur ir lielākais iedzīvotāju skaits.

Sava finanšu izlīdzināšana Līdz ar to šīs teritorijas ar saviem “plusiem” nosegs pārējo novada teritoriju budžetu “mīnusus”. Ekonomiste Valda Silicka atzīst – šis princips ir kā Alūksnes novada savstarpējais izlīdzināšanas modelis. “Tādējādi esam izveidojuši savu finanšu izlīdzināšanu novada iekšienē, kā principi ir līdzīgi valstī pieņemtajiem,” saka V.Silicka. Savukārt Mārkalne un Ilzene ir pagasti, kuriem bija visgrūtāk sabalansēt savus budžetus. Novada budžetā sadaļā “Nesadalītie līdzekļi” būs finansējums līdz diviem procentiem no kopējās budžeta summas. Šo naudu gada laikā ar domes lēmumu tērēs īpašām vajadzībām visam novadam. Domes priekšsēdētāja vietnieks Laimonis Sīpols neslēpj – no nesadalītajiem līdzekļiem pusi veido Alūksnes pilsētas finansējums, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu. 
Viss “kopējā katliņā”Jaunu lietu iegādei līdzekļi šāgada pašvaldības budžetā nav paredzēti – vien visnepieciešamākajām lietām, piemēram, trīs kabinetu remontam Dārza ielā 11, sūkņa nomaiņai strūklakai Alūksnes parkā, jo tas savu laiku ir nokalpojis un jaunais patērēs mazāk elektroenerģijas. 40 000 latu paredzēti pašvaldības aģentūrai “Spodra” mazlietotas komunālās saimniecības automašīnas iegādei, bet 44 000 latu atvēlēs Alūksnes bērnudārza “Sprīdītis” jauno grupiņu izveidei, jo to paredz Eiropas projekts. Deputāts Ainars Melders interesējās, vai budžetā vispār ir paredzēti līdzekļi remontdarbiem. Ekonomiste Evita Ņedaivodina norāda – kādreiz katrai pašvaldībai bija nauda remontdarbiem, bet tagad vairs tā nav, jo nav arī lieka finansējuma un tas, kas atliek, ir “kopējā katliņā”. 
Neesot skaidrības par pagastiemA.Melders uz domes sēdi rosināja sagatavot arī informāciju, kādi bijuši pagastu budžeti 2009.gadā, lai varētu tos salīdzināt ar šā gada budžetu apmēru. “Pašlaik mēs pagastu budžetus vispār neesam izanalizējuši. Ir izskatīti iestāžu, kultūras un sporta budžeti, bet ne pārējie. No pagastu pārvaldēm vienīgi Ilzene ir sīkāk iepazīstinājusi ar savas pārvaldes budžetu. Piemēram, man nav skaidrs, kur Liepna ņems 30 000 latu, lai samaksātu parādu uzņēmējam par sporta halles būvniecību,” saka A.Melders. L.Sīpols skaidro – to pagasts darīs, ekonomējot un atsavinot pašvaldības mantu. “Jāuzsver, ka 8000 latu Liepnai bija jāatdod kā “donoram” - tā jau ir trešdaļa summas,” saka L.Sīpols. 
Darāmā vēl daudzV.Silicka atzīst – novadā kopumā vēl jāstrādā pie daudzu lietu sakārtošanas, piemēram, skolēnu pārvadāšanas, bet to nevar izdarīt uzreiz – aptuveni gada laikā. Deputāts Andis Krēsliņš secina – tagad pagastu pārvaldes bez jebkādiem kritērijiem ir pieprasījušas atalgojumu administrācijai, bet tā apmēru vajadzēja vismaz salāgot ar iedzīvotāju skaitu. Viņš rosināja jau tagad izveidot darba grupu, kas laikus sāktu strādāt pie kritērijiem novada budžetam 2011.gadam. Precīzāk par novada pašvaldības budžeta skaitļiem “Alūksnes Ziņās” rakstīsim pēc domes sēdes 18.februārī.

Komentāri 1

Dzintra

Pārvaldes darbinieku samaksas fondam jābūt proporcionālam iedzīvotāju skaitam. Nevar būt uzpūsta administrācija kur nedaudz iedzīvotāju.

pirms 11 gadiem, 2010.02.16 11:59

Vietējās ziņas