Būs jāmaksā dārgāk

Tieslietu ministrija pārstrādājusi maksas pakalpojumu cenrādi, kas paredz palielināt maksu par izziņu saņemšanu no civilstāvokļa aktu reģistriem.

"Dzimtsarakstu departamentā īsteno plašu izziņas darbu, lai personām izsniegtu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus - apliecības, izziņas vai izrakstus no reģistriem, piemēram, par laulības reģistrāciju. Saskaņā ar pašlaik spēkā esošo cenrādi maksa par izziņu ir noteikta no 1 līdz 4 latiem, bet valsts iestāžu pieprasījumiem dokumentus izsniedz par brīvu. Aprēķinot pieprasīto izziņu sagatavošanas izmaksas, kā arī izņemto un neizņemto izziņu skaitu, secināts, ka nepieciešams palielināt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Pēc noteikumu stāšanās spēkā izziņa no dzimtsarakstu arhīva par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, ja iesniegumā norādīts precīzs reģistrācijas gads un vieta, būs 5 lati. Gadījumos, kad būs zināms tikai iespējamais reģistrācijas gads vai reģistrācijas vieta, tad maksa par izziņu būs 10 lati. Pašlaik nav paredzēta maksa par atkārtoti izsniegtu vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu apstiprinošu dokumentu, bet turpmāk par šo izziņu būs jāmaksā 5 lati," stāsta Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta pārstāve Laura Pakalne.

Pašlaik noteikumu projekts vēl nodots saskaņošanai atbildīgajām instancēm.

Vietējās ziņas