Būs jauni noteikumi, saņemot invaliditātes apliecību

Lai noteiktu kārtību, kādā cilvēkiem ar invaliditāti izsniedz invaliditāti apliecinošus dokumentus un noteiktu vienotu dokumenta paraugu un uzskaites kārtību atbilstoši jaunajam Invaliditātes likumam, kas spēkā stāsies nākamā gada janvārī, valstī top jauni noteikumi.

“Tāpat kā līdz šim, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegs invalīda apliecinošu dokumentu – invalīda apliecību, ko cilvēki varēs saņemt bez maksas. Lai saņemtu invalīda apliecību, personai ar invaliditāti vai tā likumiskajam pārstāvim jebkurā komisijas struktūrvienībā būs jāiesniedz rakstisks iesniegums ar lūgumu izsniegt apliecību. Iesniegumā jānorāda personas vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, jāpievieno fotogrāfija (3x4 cm). Iesniegumu varēs nosūtīt arī pa pastu. Tā kā apliecība ir numurēts stingrās uzskaites dokuments, par tās saņemšanu saņēmējam būs jāparakstās invalīda apliecību uzskaites žurnālā. Ja apliecības saņēmējs veselības stāvokļa dēļ to nevarēs izdarīt, apliecības saņemšanas faktu apliecinās komisijas amatpersona, piedaloties diviem lieciniekiem,” skaidro Labklājības ministrijas komunikācijas nodaļas vadītāja Ilona Jurševska.

Viņa atgādina, ka noteiktai pakalpojumu grupai cilvēkiem ar invaliditāti paredzēti atvieglojumi, tādēļ invalīda apliecība apliecina cilvēka ar invaliditāti tiesisko stāvokli, ka viņš ir tiesīgs saņemt attiecīgo pakalpojumu ar normatīvajos aktos noteiktajiem atvieglojumiem. “Piemēram, uzrādot invalīda apliecību, cilvēkiem ar I grupas un II grupas invaliditāti, bērniem ar invaliditāti, kā arī cilvēka ar I grupas invaliditāti vai bērnu ar invaliditāti pavadonim ir tiesības par brīvu izmantot visu  veidu sabiedrisko transportu, izņemot taksometrus,” saka I.Jurševska un piebilst - jaunie noteikumi vēl jāapstiprina valdībā.

Vietējās ziņas