Būs papildu atvieglojumi

Šonedēļ Ministru kabinetā apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos. Tie paredz paplašināt iedzīvotāju loku, kuriem no Sociālās drošības stratēģijai paredzētajiem līdzekļiem segs pacientu iemaksas un citus līdzmaksājumus, saņemot ārstnieciskos pakalpojumus.

No pacientu iemaksām pilnā apmērā atbrīvos iedzīvotājus un viņu ģimenes locekļus, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus. Savukārt iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir līdz 150 latiem, segs pacienta iemaksas 50 procentu apmērā un līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju nepārsniegs 15 latus.
SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa ļoti pozitīvi vērtē šīs izmaiņas, jo šīs kategorijas iedzīvotāju skaits arī Alūksnes un Apes novados palielinās.

“Ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējos trīs mēnešus nepārsniedz 120 latu, tad būs atbrīvojumi no stacionāra iemaksas, ambulatorajiem un operāciju līdzmaksājumiem, kā arī atlaides medikamentu iegādei. Ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējos trīs mēnešus ir līdz 150 latiem, tad no pacienta iemaksas būs jāmaksā tikai puse,” viņa saka.

Jaunās izmaiņas būs spēkā no šā gada 1.marta. M.Kauliņa uzsver, ka Alūksnes un Apes novadu iedzīvotājiem ir jāvēršas pie saviem sociālajiem darbiniekiem, kuri izvērtēs viņu atbilstību minētajiem kritērijiem. “Šīs iedzīvotāju grupas ir jāiedrošina izmantot šo iespēju un par to nav jākaunas. Šim mērķim Veselības ministrijai ir atvēlēti apmēram 24 miljoni latu. Pērn no oktobra medicīnisko pakalpojumu atvieglojumiem iedalīja 7 miljonus, bet izmantoja tikai apmēram 200 000 latu, jo šīs grupas iedzīvotāji nebija apzināti, tādēļ to ir jādara laikus,” pārliecināta M.Kauliņa.
Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītāja Regīna Kalniņa gan norāda, ka par šīs normas īstenošanu valstī vēl ir daudz neskaidrību, piemēram, sociālajiem darbiniekiem nav zināma izziņas forma, kāda būs jānoformē personām, kas varēs saņemt minētos atvieglojumus.

Vietējās ziņas